SSAB

Storsatsning på de kylda stålen

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 10:46 CEST

Styrelsen för SSAB godkände idag investeringar på ytterligare cirka 900 miljoner kronor i SSAB Oxelösund. Huvuddelen av investeringarna, närmare 700 miljoner, satsas i fortsatt utbyggnad av kapaciteten för kylda stål.

Investeringspaketet innehåller bland annat en ny linje för grövre dimensioner samt anläggningar för färdigställning och värmebehandling.
– Denna investering är ytterligare ett steg i SSABs nischstrategi. Vi stärker nu ytterligare vår position inom området kylda stål och SSAB Oxelösund blir därmed, efter att detta steg är implementerat, helt inriktat mot våra nischprodukter säger Olof Faxander, nytillträdd koncernchef för SSAB.

– Satsningen på kylda stål, dvs slitstål och extremt höghållfasta konstruktionsstål, har varit mycket framgångsrik med stark tillväxt. Vi är redan idag global marknadsledare inom denna nisch. Genom dessa kraftfulla satsningar befäster vi vår position ytterligare och skapar förutsättningar för en fortsatt utveckling av vår kärnaffär, på samtliga marknader, säger Bengt Nilsson, VD för SSAB Oxelösund.

De nya anläggningarna beräknas ge full effekt 2009. Utöver investeringarna i Oxelösund satsas närmare 100 miljoner i ett plåtcentrum i Kina.

– Den snabba utbyggnaden av infrastrukturen i Kina är en av de starkaste drivkrafterna bakom den marknadsutveckling vi sett de senaste åren. Med investeringen i Kina tar vi ett stort steg när det gäller vår närvaro på denna viktiga marknad, fortsätter Bengt Nilsson.

Utöver satsningarna på de kylda stålen investeras också 100 miljoner i en granuleringsanläggning, som gör det möjligt att köra de två masugnarna i Oxelösund utan semesterstopp. Denna åtgärd innebär såväl sänkta driftkostnader, som minskad miljöbelastning i form av stoft- och gasutsläpp i samband med sommarstoppen. Produktionen av grovplåt i Oxelösundstartades 1961 med fokus på plåt tillskeppsbyggnadsindustrin. Sedan varvskrisen under slutet av 1970-talet har Oxelösund genomgått en transformering från tillverkare av bulkprodukter för en närmarknad till en global nischspelare med produkter som HARDOX och WELDOX på programmet.


För mer information:
Ulrika Ekström, Informationschef
08-45 45 734
0703-98 54 52