Falkenbergs kommun

Storsatsning på Falkenbergs gymnasieskola

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 16:07 CEST

Nu finns ett förslag till vad som ska hända med Falkenbergs gymnasieskola. Det blir nya byggnader med delvis nytt användningsområde. Gymnasieskolan ska kunna användas av många fler, och bli ett levande kunskaps- och kulturcentrum mitt i Falkenberg. Det blir kommunens största investering någonsin.

Det var ett par år sedan, vid en renovering, som det upptäcktes att delar av skolans byggnader var olämpliga att använda. De fick stängas. Eftersom skolan ligger på gammal industrimark, har noggranna undersökningar behövt göras för att hitta den bästa lösningen, renovera eller riva och bygga nytt. Lösningen blir det senare alternativet. Samtidigt kommer några av byggnaderna att renoveras, som behövt det oavsett.

Under en längre tid har en styrgrupp, med kommunstyrelsens ordförande Mari-Louise Wernersson (c) i spetsen, undersökt förutsättningarna och nu finns ett färdigt förslag. Styrgruppen har ordförande och vice ordförande från kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden samt berörda verksamheter. De är nu eniga i hur de vill gå vidare med gymnasieskolan. I grova drag ses nu verksamhetens behov över och skolan kommer att stå klar 2018.

– Vi vill skapa flexibla och tillgängliga lokaler som många kan använda. Vi vill att de ska bli en tydlig välkomnande entré. Det är en stor fördel att vi har så många möjligheter med en skola mitt i stan, säger Mari-Louise Wernersson.

Samtidigt är hon övertygad om att resultatet kommer att bli bra, då lokalerna kommer att kunna användas alla tider på dygnet och av andra än skolan.  Kulturskolan ska flytta stora delar av sin verksamhet dit och biblioteket finns där för både skola och allmänhet. Skolan ska också kunna hyras ut, till exempel aulan för föreläsningar på kvällstid eller delar av skolan till läger sommartid.

– Det är en långsiktig lösning, för gymnasieskolan och för Falkenberg, säger Dahn Persson(s).

Men skolans ljusnande framtid skuggas lite av situationen just nu, med stängda byggnader och tillfälliga paviljonger, som sedan länge tär på tålamodet. I höst kommer fler paviljonger, men det kommer fortsätta att vara provisoriska lösningar.

– Som politiker har jag ifrågasatt varför det tar så lång tid – men det gör det. Elever kommer både att hinna börja och ta studenten under byggtiden. Det är tråkigt, men vi får acceptera det. Jag förstår att det är besvärligt för såväl lärare som elever. Vi får kämpa på och se fram mot det som ska bli, säger Mari-Louise Wernersson.

Investeringen är den största i kommunens historia: maxtaket är satt till 450 miljoner kronor. Det är dock styrgruppens förslag, som kan komma att ändras till budgeten. Investeringen kommer att kunna spridas ut på flera år.

Den nya skolan ska göra nytta för många:

 • Biblioteket blir integrerat för såväl skolan som allmänheten

 • Delar av kulturskolan flyttar in och kan dela lokaler och annat med estetiska programmet

 • Lokalerna kommer bättre än i dag kunna hyras ut, till exempel på sommaren

Skolan ska rivas, byggas upp och byggas om:

 • Hus 1 (där bland annat idrottshall och biblioteket ligger) ska rivas

 • Hus 2 (som i dag till största del står tomt) ska rivas

 • Hus 7 (som bland annat ersätter tomma hus två) ska rivas

 • Hus 19 (i dag tillfälliga paviljonger) ska bort

 • Hus 3 (där huvudentrén ligger i dag) ska renoveras

 • Hus 6 (där matsalen ligger) ska renoveras

 • De rivna byggnaderna ska ersättas med en ny byggnad

Tidplan (preliminär)

 • Ett programarbete har nyss startat med representanter från dem som ska använda skolan i framtiden, för att ta fram vilka behov den/de nya byggnaderna behöver tillgodose

 • Fortsatt arbete i styrgruppen, i nämnder och i budgetarbete (budgeten sätts i november)

 • Sommaren 2015: Rivning och sanering

 • 2015: Upphandling

 • Sommaren 2016: Byggstart

 • 2018: Skolan står färdig


Falkenberg är en västkustkommun i Halland med närmare 42 000 invånare. 2012 utsågs Falkenberg till årets tillväxtkommun. Falkenberg är också ett välbesökt besöksmål med ett stort utbud av upplevelser, bra boende och naturskön miljö med öppna landskap, skog, sjöar och hav. Shoppingen i Ullared lockar över fem miljoner besökare till kommunen varje år.

Inom kommunens egen verksamhet arbetar drygt 2800 personer för den gemensamma
visionen "Vi växer för en hållbar framtid".