Svenska Spel

Storsatsning på forskning om spel och arbete mot spelproblem

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 10:55 CET

För att öka kunskapen om spel och förebyggande insatser mot spelproblem har Svenska Spel inrättat ett forskningsråd som årligen kommer att bidra med fem miljoner kronor till forskning inom området. Ansökningsperioden börjar idag.

Forskningsrådet består av erfarna forskare och representanter från samhällsintressen. De bedömer inkomna ansökningarna utifrån vetenskaplig kvalitet och samhällelig relevans.

– Det är hög tid att ge möjlighet för forskare att skaffa sig kunskap kring spel och förebyggande arbete mot spelproblem. Frågan är komplext och angelägen, inte minst för de två procent av befolkningen som har spelproblem och deras anhöriga, säger Margareta Winberg, styrelseordförande Svenska Spel.

Spelforskningen i Sverige är ett ungt forskningsområde som lidit av brist på resurser. Jämfört med alkohol- och narkotikaberoende har spelproblem ägnats liten uppmärksamhet.

– Svenska Spel har som statligt bolag ett särskilt uppdrag att ta hänsyn till och förhindra spelproblem. Med satsningen på forskningsrådet hoppas vi öka kunskapen och lära oss mer om spel och det förebyggande arbetet mot spelproblem, säger Stefan Borg, ledamot i Svenska Spels styrelse, ordförande i forskningsrådet och docent vid Karolinska Institutet.

Från och med idag den 16 februari till och med den 15 maj är det möjligt att söka medel för forskning om spel och förebyggande åtgärder mot spelproblem från Svenska Spels forskningsråd.

Information om ansökningsförfarandet hittar du här

För mer information kontakta:

Stefan Borg, 070-484 88 65,
stefan.borg@sll.se
Rebecka Johansson, samhällsutredare Svenska Spel, 08-757 78 29, rebecka.johansson@svenskaspel.se