Socialdemokraterna i Linköping

Storsatsning på idrottshallar i Linköpings kommun

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2018 13:34 CEST

Linköping ska gå från att vara en av kommunerna med sämst tillgång till fullstora inomhushallar, till att bli en av de bästa. Koalition för Linköping vill fördubbla antalet inomhushallar de kommande åren.

Många barn slutar idrotta redan vid 11 års ålder, om fler barn och vuxna var aktiva längre upp i åren skulle vi få stora folkhälsovinster. Ett steg dit är att skapa utrymme för fler idrotter genom att utöka antalet fullstora hallar.

- Vi bygger hallarna i olika kommundelar eftersom alla Linköpingsbor ska kunna ta del av dem. Linköping ska bli en av de bästa kommunerna i landet i att erbjuda inomhushallar åt invånarna, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

I dag finns 14 fullstora inomhushallar i Linköpings kommun. Koalition för Linköping föreslår att antalet närapå ska fördubblas till 2023. Enligt planen ska 12 nya inomhushallar stå färdiga då. Sedan byggs ytterligare två inomhushallar till 2028.

- Idrotten behöver bli tillgänglig för fler. I dag får tyvärr inte alla plats i våra inomhushallar. Det inte är värdigt en kommun i Linköpings storlek som vill satsa på idrott och föreningsliv, säger kommunalrådet Gunnar Broman (L).

Satsningen riktar sig brett, främst mot barn och unga, men även mot elitidrott vilket ofta går hand i hand. Därför ska samtliga hallar ha läktarkapacitet.

I förslaget finns även en extra satsning på en stor inomhushall i Ryd med tre fullstora planer. På sikt ska den bli en mötesplats för idrott och ungdomskultur, där även andra verksamheter ska finnas.

- I Ryd behöver vi utveckla idrotten och skapa bättre förutsättningar för barn och unga, oavsett socioekonomisk bakgrund. Eftersom det redan finns ett idrottsområde i Ryd kan vi utveckla det snabbt, till skillnad från om vi bygger nytt, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Koalition för Linköping 

För mer information, kontakta:
 
Kristina Edlund (S) kommunstyrelsens ordförande, 072-240 07 40
Gunnar Broman (L), kommunalråd, 013-26 31 35
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, 073-600 56 50