Världsnaturfonden WWF

Storsatsning på miljöteknikexport kan ge miljarder, säger WWF

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2006 22:18 CEST

I en ny rapport som presenteras idag kräver Världsnaturfonden WWF och åtta pionjärföretag att Sverige tar en ledarroll och storsatsar på förnybar energi som leder till miljöteknikexport. En energi- och klimatomställning skapar inte bara problem utan också möjligheter till inkomster i miljardklassen, säger Lars Kristoferson, generalsekreterare för WWF.

- Om femtio år kan Kina vara världens största ekonomi, följd av USA och Indien. Sverige har möjligheter att bli en föregångare inom viktiga nyckelbranscher för en globalt hållbar utveckling. Idag finns stark svensk kompetens inom hållbar energiteknik och systemlösningar. Många får fortfarande kämpa i motvind. För att koppla ihop hemmamarknaden med exportlösningar måste alla aktörer våga satsa strategiskt, säger Lars Kristoferson, generalsekreterare p WWF.

- Nu är det valrörelse och som vanligt lyser de globala frågorna med sin frånvaro.Vi vill nu att den regering vi får efter valet har en strategi för hur en hemmamarknad kan skapas som möjliggör export till länder som Kina och Indien. Det är hög tid att inse att den ekonomiska globaliseringen kräver en globalisering av energipolitiken, säger Lars Kristoferson.

Under fem månader 2005 har WWF samtalat med företag om en hållbar miljöteknikmarknad.Under projektets gång har mycket spännande hänt, bl.a. offentliggjorde Zhang Guobao, vice-minister på NDRC, Kinas mäktigaste ministerium, att upp till 1500 miljarder kronor kommer att investeras fram till 2020 för att möta Kinas mål på 15 procent förnybara bränslen. Han underströk företagens roll med orden ”både inhemska och utländska investerare uppmanas delta i de massiva investeringarna”.

I rapporten ”Sverige som globalt hållbar energiaktör” uppmanar WWF och åtta svenska energiföretag - ENA Energi, Falkenberg energi, Slitevind, Rindi Energi, Ekovind, Slättens vind, Eolus vind och Älvsborgs Vind - politikerna till en rad åtgärder. Krafttag behövs för reducera koldioxidutsläppen. Minskningar krävs med minst 30 procent till 2020 och 80 procent till år 2050.

- Strategiska mål för förnybar energi och energieffektivisering behövs för forskning, investeringar, produktion och användning. Nya lösningar för finansiering och åtgärder krävs för att utveckla hållbara energi- och systemlösningar och uppmuntra nya entreprenörer, säger Dennis Pamlin, klimathandläggare på WWF.

- Vi uppmanar alla energiföretag att visa ledarskap, sätta upp tydliga mål för minskade koldioxidutsläpp och formulera en tydlig vision på energiområdet. Att visa på exportmöjligheter och gemensamma initiativ över branschgränserna är också viktigt. Utan sådant hamnar Sverige på efterkälken globalt, säger Anna Söderström och Dennis Pamlin, författare till rapporten.

Rapporten ingår i WWFs kampanj PowerSwitch, med målet att ställa om energisektorn "från fossil till framtid". Kraftindustrin är den enskilt största utsläpparen av koldioxod och svarar för 36 procent av utsläppen. PowerSwitch-kampanjen inriktar sig främst på de tre grupper som har störst möjligheter att förändra energisektorn: energiföretag, finansiella sektorn och politiker

Rapportens fyra viktigaste råd i korthet:

1. Det behövs ett nytt energitänkande, ett mentalt ”power switch”
Uppenbart är att storskalighet och ett ensidigt tillförselperspektiv inte tar oss till hållbarhet. En större öppenhet för decentraliserade energilösningar, energieffektivisering och systemtänkande behövs.

2. Sveriges energipolitik måste utformas utifrån ett globalt perspektiv
Klimatpåverkan och klimatpositivt agerande måste båda ses i ett globalt perspektiv, bland annat för att vi har ögonen på oss. Om Sverige inte satsar kommer kan det användas som ursäkt av bromsande krafter i andra länder att inte göra något heller. Möjligheterna att både göra ett positivt bidrag och samtidigt utveckla en viktig exportgren blir tydliga först i det globala perspektivet.

3. En samlad satsning
Ska Sverige bli en betydelsefull aktör på den internationella arenan krävs en strategisk satsning. Många aktörer gör redan mycket - men det saknas en verklig satsning som sätter Sverige på kartan och gör folk utanför branschen medvetna om de möjligheter som finns.

4. Energiomställningen ger möjligheter
Teknik, aktörer och exportmarknader finns redan idag. Däremot saknas tydliga politiska strategier, samordning och exportkoppling knuten till förnybar energi och systemlösningar. Dessutom är kopplingen till finansiella aktörer svag.


För mer information: Lars Kristoferson, generalsekretare WWF, 08-624 74 03, 070-371 69 04
Dennis Pamlin, handläggare klimat/hållbarhet WWF, 070-78 78 178
Anna Söderström, projektledare Power Switch, 08- 546 57 509, 070 305 57 28
Marie von Zeipel, pressekreterare WWF, 08-624 74 03, 070-629 10 77Marie von Zeipel, press officer
WWF-Sweden
Ulriksdals Slott, S-170 81 Solna, Sweden

Tel: +46 8 624 74 00
Direct: +46 8 624 74 03
Mobile: +46 70 629 10 77
Fax: +46 8 85 13 29
E-mail: marie.vonzeipel@wwf.se

WWF for a living planet
www.wwf.se