Landsbygdsdepartementet

Storsatsning på småföretag och miljö i landsbygden

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 17:12 CEST

Den socialdemokratiska regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har i vårpropositionen kommit överens om att satsa en 1 miljard mer per år på landsbygdsutveckling från och med 2007 jämfört med vad regeringen tidigare beräknat i budgetpropositionen. Totalt blir det drygt 4,8 miljarder per år i landsbygdsprogrammet, varav nästan hälften är EU-medel.

- Det här är en fantastisk satsning som är bredare och mer omfattande än det tidigare landsbygdsprogrammet. Det kommer att ge jobb i småföretag på landsbygden, satsningar på bioenergi och starka redskap att klara miljömålen, säger jordbruks- och landsbygdsminister Ann-Christin Nykvist.

Bakgrunden är att EU beslutat om en ram för landsbygdsutveckling i medlemsländerna för perioden 2007-2013. I programmet står EU för en del av pengarna och medlemsländerna måste stå för ungefär lika mycket. Exempel på stöd som kommer att finnas i programmet är stöd för att hålla betesmarker och odlingslandskapet öppet, stöd för investeringar i jordbruksföretag, stöd för nya företag eller nya affärsidéer i befintliga företag på landsbygden.

I budgetförhandlingarna i EU nyligen fick i princip alla länder utom Sverige sänkt budget för landsbygdutveckling. Men den svenska regeringen lyckades förhandla fram ett extra årligt anslag på ca 200 miljoner euro i programmet. Nu följer regeringen och samarbetspartierna upp den lyckade förhandlingen och ökar på med svenska pengar i programmet. Resultatet blir att landsbygdsprogrammet som förra året innehöll knappt 3,9 miljarder kronor, kommer att ökas till i genomsnitt drygt 4,8 miljarder kronor årligen (både pengar från svenska budgeten och EU-medel inräknat).

- Vi är mycket nöjda med den omfattande satsningen på landsbygden, som kommer att berika hela vårt land. Det kommer att vara ett viktigt bidrag till en nödvändig energiomställning för klimatet och som ger många nya arbeten. Dessutom möjliggör det även för kommande generationer att kunna njuta av både sånglärka och stare! säger Sven-Erik Sjöstrand riksdagsman för Vänsterpartiet.

- Stödet omfattar insatser för miljön, exempelvis beteshagar och ekologiskt lantbruk, landsbygdsbefrämjande åtgärder och satsningar på förnybar energi. Höjningen kommer att betyda mycket, inte minst för att utveckla småföretagsverksamheten på landsbygden, säger Peter Eriksson språkrör för Miljöpartiet.

Det övergripande målet för landsbygdspolitiken är att bidra till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden.
Inför den nya budgetperioden 2007-2013 beslutade EU:s jordbruksministrar den 20 september 2005 om en ny förordning om stöd för landsbygdsutveckling som innehåller tre axlar:
1. Stöd för omstrukturering, utveckling och innovation som ska stärka jordbrukets konkurrenskraft 2. Stöd för markförvaltning som förbättrar miljön och landskap 3. Stöd för att höja livskvaliteten på landsbygden och att uppmuntra till en diversifiering av näringsverksamheten

Nu fortsätter arbetet med den konkreta utformningen av programmet.


Kontakt:
Anders Grönvall
Pressekreterare hos Ann-Christin Nykvist
08-405 11 88
070-615 11 88
registrator@agriculture.ministry.se

Andreas Mattisson
Departementssekreterare
08-405 11 89

Läs om vårbudgeten (http://www.regeringen.se/sb/d/6561)