Botkyrka kommun

Storsatsning på validering av all vårdpersonal i Botkyrka

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 11:54 CEST

Under maj och juni kommer all vårdpersonal inom äldre- och handikappomsorgen
i Botkyrka kommun att valideras.

Projektet Botkyrka KAN är en storsatsning av Vård- och omsorgsförvaltningen
och omfattar 1100 medarbetare. Alla anställdas kunskaper och kompetenser
inom yrket ska kartläggas och valideras. Syftet är att säkra
grundkompetensen för alla befattningar som arbetar direkt med förvaltningens
brukare samt att säkerställa fortsatt kompetenshöjning, karriärmöjligheter
och en bra personkontinuitet för brukarna.

Botkyrka KAN (Kompetensanpassat nivåsystem) är en del av en nationell
satsning på äldreomsorgen där Botkyrka kommun har ansökt om medel, ca 4,5
miljoner kronor från Kompetensstegen.

"Det här är väldigt spännande och kommer framöver att vara till stor hjälp
för oss. Målet är förstås att höja kvaliteten och servicen för våra brukare.
I första hand vill vi säkerställa att all personal har en tillräcklig
grundkompetens. I nästa steg ska vi enklare kunna vidareutbilda personal och
vi får en övergripande syn över alla resurser våra medarbetare har",
förklarar projektledare Carina Braun.

Valideringen görs med stöd av Arbets- och kompetenscenter i Botkyrka, som
har en lång erfarenhet av validering. Tanken med projektet är också att i så
stor utsträckning som möjligt ta tillvara på den kunskap och de resurser som
finns i kommunen, främst genom Botkyrka Vuxenutbildning.


För mer information, kontakta:

Carina Braun, projektledare Botkyrka KAN Ritva Johansson,
studievägledare
Vård- och omsorgsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter
Botkyrka kommun Botkyrka kommun
08-530 616 50, 0708-86 14 34 08-530 626 41
carina.braun@botkyrka.se ritva.johansson@botkyrka.se
----------------------------
----------------------------
Nils Blume
Informationsansvarig
Utbildning och Arbetsmarknad
Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Tel: 08-530 614 98
Mobil: 0734-21 85 00
Fax: 08-530 613 92

e-post: nils.blume@botkyrka.se