Vägverket

Stort antal alkohol- och drogrelaterade dödsolyckor i södra Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 16:31 CEST

Nya analysresultat från södra Sverige bekräftar att antalet dödsolyckor med alkohol eller droger inblandade fortsätter att ligga på en hög nivå. Vägverkets tre sydligaste regioner har nu analyserat samtliga dödsolyckor i trafiken 2003. Mer än var fjärde dödsolycka var alkohol- eller drogrelaterad.

– Antalet alkohol- och drogrelaterade olyckor ligger på en oförändrat hög nivå, medan antalet övriga dödsolyckor verkar gå ned. Region Sydöst har en något bättre utveckling när det gäller alkohol- och drogrelaterade olyckor under förra året än övriga delar av södra Sverige. Med anledning av den ökande alkoholkonsumtionen i samhället befarar vi dock att nedgången ej består, säger Erik Norrgård på Vägverket Region Sydöst.

Vägverket arbetar på flera fronter mot rattfylleri. Vägverket bedriver kampanjen Don't drink and drive, som sträcker sig över flera år och riktar sig till ungdomar. Vägverket bidrar också till att sprida den så kallade Skelleftemodellen, som går ut på att snabbt försöka få in en person som blivit ertappad som rattfull i ett behandlingsprogram. Rattfyllerister är ofta personer som har någon form av beroende.

Vägverket samarbetar bl. a med åkerinäringen för att stödja ett systematiskt arbete med trafiksäkerhet och detta kan bl. a innebära att man har en alkohol- och drogpolicy med tillhörande handlingsplan. Ett uppföljningsverktyg för en alkohol- och drogpolicy kan t ex vara att installera alkolås. När det gäller upphandlare av transporter är det viktigt att de ställer krav på att leverantörerna kan visa hur de arbetar med alkoholfrågor i sitt företag, säger Eva Hultgren på Vägverket Region Sydöst.

För mer information, välkommen att kontakta Vägverket Region Sydöst
Erik Norrgård, tfn 036-19 20 95 eller 070-240 20 67.
Eva Hultgren, tfn 036-19 21 81 eller 070-549 20 02.Region Sydöst
Avdelning Information och kundtjänst: Postadress: 551 91 Jönköping.
Telefon: 036 - 19 20 00. Telefax: 036 - 16 16 18.
E-post: vagverket.jon@vv.se
Informationsansvarig: Ulf Modig Telefon: 036 - 19 20 80.
Mobil: 070 - 514 16 74 . Telefax: 036 - 16 16 18.
E-post:ulf.modig@vv.se