Crisos AB

Stort behov av kunniga krishanterare.

Press Release   •   Nov 28, 2011 14:49 CET

Organisationer såväl nationellt som internationellt bör i tid kunna möta den ökade utsatthet som deras anställda kan hamna i. I dagens samhälle ställs därför allt större krav på hur företag och organisationer hanterar sina kriser. Arbetsmiljöverket ställer i AFS:1999:07 krav på att företag och organisationer ska ha krisstöd. Då en organisation hamnar i kris är det viktigt att man har beredskap och kompetens för att snabbt kunna hantera krisen på bästa sätt så att skador på varumärket, verksamheten och personalen minimeras och så att verksamheten kan återgå till det normala så fort som möjligt.

För att möta behovet av kunniga krishanterare har Crisos Academy startat en ettårig distansutbildning till Certifierad Krishanterare i Praktisk Krishantering enligt Head On metoden®. Kursen är en ettårig distansutbildning. Man träffas två dagar vid 9 tillfällen, totalt 18 dagar. Då man genomgått utbildningen och klarat examineringen blir man Certifierad krishanterare i Head On metoden.  

Kursen vänder sig till de som i sin profession ofta kommer i kontakt med människor i kris och trauma exempelvis personal inom skola, hälso- och sjukvård, socialtjänsten, familjebehandlare, polisen, försvaret eller till de som vill utveckla egen verksamhet.

Head On metoden

Head On metoden har sitt ursprung i den psykodynamiska utvecklings teorin. Den har tagits fram av Regina Birkehorn och är sedan 2002 en patenterad utbildningsmetod som är enkel, pedagogisk och praktisk. Metoden ger de utbildade kunskap och verktyg för att praktiskt kunna hantera kriser.

För mer information kontakta:

Lars-Göran B Karlsen                   

Crisos Academy

0702-501 501

lg@crisos.se

www.crisos.se

Crisos hjälper företag och organisationer att minimera skadeverkningarna vid kriser. Genom Head On metoden tillhandahålls utbildning i praktisk krishantering på olika nivåer. Metoden förklarar på ett enkelt, praktiskt, konkret och pedagogiskt sätt hur människor fungerar och reagerar i en krissituation och ger organisationer verktyg för att hantera krissituationer och människor i kris.