Kompetensplattformen Jämtland/Härjedalen

Stort behov av lönespecialister i Östersund

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 09:38 CET

Flera stora arbetsgivare har sina centrala löneenheter i Östersund, bland andra Statens servicecenter, Deloitte, Swedbank, Jämtlands Läns Landsting och Riksbyggen. Löneenheter som stadigt växer och där pensionsavgångarna är stora. Tillsammans räknar de med att inom en femårsperiod behöva rekrytera omkring ett hundratal lönespecialister.

- På Statens servicecenter hanterar vi idag lönerna åt 87 myndigheter. Verksamheten bedrivs från Östersund, Stockholm och Gävle. Målet 2015 är att våra tjänster ska omfatta 25 procent av staten mätt i antalet anställda, säger Hans Tynelius, ansvarig för lönerelaterade tjänster på Statens servicecenters i Östersund.

Det ställs stora krav på lönespecialistens kunskaper. Förutom bred kompetens inom ekonomi och personal krävs spetskompetens inom lön samt ett konsultativt arbetssätt.

Som ett första viktigt steg att lösa kompetensbehovet har Statens servicecenter, Jämtlands Läns Landsting, Deloitte, Riksbyggen, Swedbank, Östersunds kommun och Lärcentrum i Östersund tagit initiativ till en yrkeshögskoleutbildning till lönespecialist i Östersund med start i augusti 2013. Yrkeshögskoleutbildning är en viktig pusselbit för att trygga kompetensen för denna yrkesgrupp.

- I Östersund finns en enorm potential på arbetsmarknaden för lönespecialister. På Deloitte till exempel levererar vi lönetjänster till bolag över hela Sverige och vi ser en stor tillväxt inom löneområdet i en nära framtid, säger Philip Maycock, Manager för Payroll Services på Deloitte i Östersund.

För mer information om arbetsmarknadens behov av lönespecialister i Östersund, kontakta Hans Tynelius, avdelningschef Lönerelaterade tjänster på Statens servicecenter, telefon 010-456 01 23, eller Philip Maycock, Manager för Payroll Services på Deloitte, telefon 0752-46 45 36.

För information om utbildningen kontakta Mikael Hasselborg på Iterum, telefon 08/473 07 35 eller 070/582 63 23. Läs mer på iterum.se