Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

Stort behov av ny forskning för att bekämpa ökning av astma och allergi

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2011 10:31 CET

I november delade stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond ut totalt sex miljoner kronor till 34 olika forskningsprojekt. Antalet allergiska patienter som söker vård har ökat dramatiskt sedan 1960-talet. Behovet av forskning är i dag stort för den tredjedel av befolkningen som lider av allergisjukdomar.

- Var tredje person på bussen, i hissen eller på restaurangen lider i det tysta. Samhället står inför stora utmaningar för att livet ska bli bättre för alla drabbade. Situationen är allvarlig och det krävs en forskningsoffensiv för att bekämpa en av våra största folksjukdomar, säger Britta Andersson, ordförande för Astma- och allergiförbundets Forskningsfond.

Ett av de beviljade projekten genomförs av Lars Olaf Cardell som forskar inom immunoterapi, en väletablerad terapiform som används för att behandla pollenallergi. Det är den enda behandlingsformen som visat sig förbättra symptom samtidigt som den påverkar den långsiktiga sjukdomsutvecklingen och skapar långvarig tolerans mot pollen. Men behandlingen är tidskrävande och kostsam för både sjukvård, samhälle och patient.

- Behandlingen för en pollenallergiker kan kräva 50-60 sprutor under 4 år. I dag är vi nära en lösning som innebär att endast 2-3 sprutor under ett par månader krävs för att patienten ska märka av samma resultat. Det skulle leda till minskat lidande för patienten och betydligt lägre kostnader för sjukvården, säger Lars Olaf Cardell om sitt forskningsprojekt.

De senaste 25 åren har Forskningsfonden delat ut mer än 100 miljoner till allergiforskningen. Det har bidragit till fler och förbättrade behandlingsformer. Med en växande sjukdomsgrupp står vi inför stora utmaningar vars lösningar är helt beroende av framtida finansiering.

- Det finns i dagsläget många fler lovande forskningsprojekt än vi har möjlighet att finansiera. Vi vet att forskarna är på väg att hitta lösningar som kan förbättra livet avsevärt för alla som lider av astma, allergi och annan överkänslighet men det förutsätter att de även i framtiden kan räkna med finansiellt stöd, avslutar Britta Andersson.

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond samlar in pengar till allergiforskning och är den enda finansiären vars bidrag till 100 % är öronmärkta för astma- och allergiforskning. Vi stödjer speciellt forskning som sätter individen i centrum och har som inriktning att höja livskvaliteten för människor med allergiska sjukdomar. Den forskning vi stödjer ska bidra till ett samhälle som är tillgängligt för alla. Där alla som vill kan gå på bio, ha picknick i parken eller besöka släktingar och vänner som har pälsdjur.