Upplandsmuseet

Stort bidrag till Upplandsmuseet

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2012 08:49 CEST

Statens Kulturråd ger 500 000 kronor till Upplandsmuseets utvecklingsprojekt ”Romska röster”. Syftet med projektet är att med romsk kultur som exempel synliggöra etniska minoriteters situation i samhället. Att på olika sätt engagera sig i romernas situation är idag en brännande aktuell fråga.

Den 29 september år 1512 omtalas romerna för första gången i Stockholms tänkebok. I år firas romernas 500-årsjubileum på olika håll i Sverige. Den romska kulturens betydelse för vårt kulturarv ska uppmärksammas i olika publika aktiviteter i projektet Romska röster.

Romska röster ska gestaltas i en mobil utomhusutställning med fotografier i stora format av uppsalafotografen och kulturantropologen Anders Ryman. Utställningen ska produceras för att visas på olika offentliga platser som kan skifta mellan resecentrum, affärsgallerior, torg, parker och andra offentliga mötesplatser. Turnéplanen omfattar Uppsala, Enköping, Tierp men också Västerås, Eskilstuna och Stockholm.

Avsikten är att synliggöra romerna och låta dem ”ta plats” och därmed själva vara delaktiga i att normer och attityder diskuteras. Texter med faktainnehåll och frågeställningar kring fördomar och utanförskap ska gestaltas i ett enhetligt bildspråk där intima bilder ska ge känslomässiga upplevelser som bidrar till att bryta barriärer. Upplandsmuseet har byggt upp ett nätverk kring romsk historia, tradition och kultur för kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyten. Seminarier, föreläsningar och pedagogiska program genomförs under projekttiden augusti 2012-augusti 2013. Bakgrund: Romerna är Europas största minoritet. Genom århundradena har marginalisering, utanförskap och fördomar präglar livsvillkoren för romerna.  I Sverige lever idag ca 50 000 romer. Sedan år 2000 ingår romerna i de officiella minoritetsgrupperna som omfattas av minoritetspolitiken.

För ytterligare information kontakta: utställningschef Tuula Autio, 070-409 95 62 eller tuula.autio@upplandsmuseet.se Den romska flaggan infördes 1971.

 

I centrum för Upplandsmuseets verksamhet står den uppländska kulturhistorien och kulturarvet. 
Museets uppdrag är att utforska kulturhistorien, 
vårda kulturarvet och förmedla kunskapen om det.

Att utforska kulturhistorien är verksamhetens drivkraft. Upplandsmuseet bedriver kontinuerlig kunskapsuppbyggnad i form av vetenskaplig forskning, undersökningar och inventeringar. 
Arbetet resulterar i materiella samlingar av olika slag: föremål, fotografier, texter.

Genom att förteckna, registrera och vårda insamlade föremål och kulturhistoriska miljöer i länet säkras kunskapen
om kulturarvet till förmån för dagens och framtidens människor.  
Här är verksamheten i magasinet central.

I museets uppdrag ingår att bearbeta och förmedla den uppländska kulturhistorien och göra den tillgänglig för länets invånare. Utställningar, publikationer, sökbara databaser, föreläsningar och visningar gör det möjligt för alla att ta del av kulturarvet.

Upplandsmuseets verksamhet med att utforska, vårda och förmedla
styrs av utarbetade handlingsprogram.