Linköpings kommun

Stort ekonomiskt överskott för Linköpings kommun

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 11:00 CET

Linköpings kommuns ekonomi är fortsatt stark och stabil. Resultatet för 2012 blev 398 miljoner kronor plus. Kommunens finansiella placeringar har ökat i värde. Det visar det preliminära bokslutet för 2012.

– Det visar att Linköping har en välskött ekonomi och en bra styrning av verksamheten. Vi ger medborgarna den verksamhet vi har utlovat, investerar för framtiden och kan ändå uppvisa ett överskott. Vi kan också genomföra viktiga investeringar som nytt resecentrum och utbyggd förskola, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M).

– En stark ekonomi ger oss trygghet och viss handlingsfrihet när den ekonomiska utvecklingen i omvärlden är oviss, säger kommunalrådet Jan Willy Andersson (KD).

– Vi kommer att genomföra utlovade satsningar på kompetensutveckling av personal inom skola och omsorg, säger kommunalrådet Linnea Darell (FP).

Linköpings kommun omsatte 7,7 miljarder kronor 2012. Resultatet blev 398 miljoner kronor, mot budgeterade minus 33 miljoner kronor. Delårsrapporterna pekade dock tidigt på ett förbättrat resultat.

Kommunens långsiktiga placeringar hade vid årsslutet ett marknadsvärde på 5, 8 miljarder kronor, en värdeökning på 208 miljoner kronor. Till detta kommer pensionsmedel värda 1,4 miljarder kronor. Kommunen har inga egna lån. Nettoinvesteringarna uppgick till 220 miljoner kronor. Kommunalskatten är lägst bland regionens kommuner.

Tre viktiga faktorer ligger bakom att resultatet blev betydligt bättre än budgeterat:

-  Återbetalning av inbetalade premier till AFA Försäkring (som ägs av arbetsmarknadens parter).

-  En något lägre befolkningsökning än prognostiserat föranledde lägre kostnader än budgeterat.

-  Kommunen har återfört tidigare nedskrivningar av placeringar.

Kommunens verksamheter lämnar sammantaget ett överskott på 40 miljoner kronor.

Ytterligare information lämnas av kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M), telefon 013-20 62 96, 070-211 44 82. 

Linköping har 148 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Linköping vill växa, utvecklas och attrahera nya invånare. Vi vågar pröva nya idéer, både i vår service till medborgarna och i vår egen organisation. Linköpings kommun har 7 800 anställda och omsätter 7,2 miljarder kronor. Ekonomin är stabil och har gett positiva resultat flera år i rad. Kommunalskatten är den lägsta i regionen. De kommunala bolagen har 1 240 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor och ger årligen positiva resultat. Linköping har ett stort universitet och Linköping är Sveriges flyghuvudstad.