SveaReal AB

Stort finansiellt förtroende för SveaReal

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2012 15:18 CEST

Efter en lyckad nyemission riktad till befintliga aktieägare har nu 400 MSEK tillförts SveaReal.
Samtidigt har den externa finansieringen omstrukturerats och bankkrediter refinansierats.

- Genomförandet av nyemissionen och refinansieringen visar att vi har lyckats bygga upp en verksamhet som såväl ägare som finansmarknaden visar stort förtroende för, säger SveaReals VD Claes Malmkvist.

Den betydligt starkare finansiella ställning som vi nu har, ger oss ett större handlingsutrymme för att utveckla våra fastigheter ännu mer, vilket även blir positivt för våra kunder, avslutar Claes Malmkvist.

För vidare frågor kontakta SveaReals VD Claes Malmkvist, 031-63 65 90.

SveaReal äger och utvecklar fastigheter där kunskap och förståelse för kundernas behov står i centrum. Vår styrka är tillhandahållande av kommersiella fastigheter för logistik, kontor och industri genom nära kundrelationer på tillväxtorter som Storstockholm, Linköping, Västerås, Borås och Öresundsregionen.
SveaReals framgång bygger på medarbetarnas engagemang och kunskap om kundernas behov och förmåga att utveckla fastigheternas möjligheter.

Handel med SveaReals aktier sker via aktiehandlare på den norska marknaden.
För mer information besök oss på www.sveareal.com.