Rikspolisstyrelsen

Stort förtroende för polisen i Norrbotten

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 13:20 CET

Norrbotten är ett av de län i Sverige där förtroendet för polisen ligger högst. Det framgår av den nationella trygghetsundersökning som Brottsförebyggande rådet släpper idag.

Idag presenterar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2009 års nationella trygghetsundersökning som överlag innehåller glädjande siffror för Norrbotten. Sammanfattningsvis visar rapporten att norrbottningar på de flesta områden är mindre oroliga än övriga svenskar för att bli utsatta för brott, samtidigt som vi upplever en större trygghet i vårt dagliga liv. Dessutom är förtroendet för polisen tredje högst i landet med 63 procent som har ett stort förtroende för polisen. Lägst förtroende har man i Blekinge med 52 procent.

Polismyndigheten har två övergripande mål för verksamheten. Dels ska Norrbotten ha Sveriges lägsta brottslighet för vardagsbrott eller mängdbrott. 2009 hade Norrbotten rikets femte lägsta brottslighet. Det andra övergripande målet är att Polismyndigheten ska vara bäst i Sverige på att utreda de brott som anmäls. 2009 var polisen i Norrbotten näst bäst i Sverige.

– Polisen har haft en mycket god resultatutveckling i Norrbotten de senaste åren. Vi har samtidigt öppnat upp oss mer mot samhället vilket jag tror har haft betydelse för det höga förtroendet, säger länspolismästare Håkan Karlsson.

- I den första mätningen 2006 hade polisens i Norrbotten näst lägst förtroende i hela landet. Vi har ökat vårt förtroende mest av alla polismyndigheter vilket är mycket glädjande. Jag ser det som ett kvitto på det goda arbete som utförs i hela länet.

- Under 2010 ökar antalet poliser i länet med netto ungefär 50 nya poliser, vilket innebär att vi får ännu bättre förutsättningar att klara av målsättningen att norrbottningarna ska ha Sveriges bästa polis, säger Håkan Karlsson.

Ytterligare kommentarer till pressmeddelandet lämnas av Håkan Karlsson, på telefon 010 – 568 35 10.

Faktaruta förtroendet för rättsväsendet (se bifogad wordfil)

Hälsar

============================
Roger Jönsson, informationsdirektör
Polismyndigheten i Norrbotten
Tel: 010 - 568 35 30
Postadress: Box 50135, 973 24 Luleå
E-post: roger-h.jonsson@polisen.se