Västtrafik

Stort förtroende för Västtrafiks biljettkontroll

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 12:40 CEST

En majoritet av Västtrafiks kunder tycker att biljettkontrollerna är bra och anser att de är viktiga för kollektivtrafiken. Det visar den attitydundersökning som Västtrafik nyligen genomfört. 

Undersökningen, som bygger på 2 900 telefonintervjuer, visar att endast 6 procent är negativa till stickprovskontroller och att biljettkontrollen bedöms som viktig. Närmare hälften av de tillfrågade vill också se fler biljettkontroller i kollektivtrafiken och 71 procent av de som regelbundet rest med Västtrafik är positiva till biljettkontrollerna.

– Det är glädjande att stödet för biljettkontrollen är stort bland våra kunder. Det visar att vi arbetar på rätt sätt och att de allra flesta vill betala och göra rätt för sig, säger Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning och marknad på Västtrafik.

Det totala betyget för biljettkontrollen har ökat, från 3,3 till 3,7 på en femgradig skala, sedan den förra undersökningen 2011. Västtrafik har under den senaste tiden sett över arbetssätt och bemötande för arbetet med biljettkontrollerna. Kontrollanterna får också bra betyg, bland annat för sitt agerande. Av de tillfrågade är det de som kontrollerats under den senaste tiden som är mest positiva, där upp till 80 procent ger biljettkontrollen 4 eller 5 i betyg.  

– De höga betygen tyder på att våra kunder tycker att de nya leverantörerna gör ett bra jobb, säger Maria Björner Brauer.  

Undersökningen visar dock att många fortfarande är kritiska till hållplatskontroller, där samtliga resenärer på ett fordon kontrolleras. Mer än en tredjedel (39 procent) av de tillfrågade är negativt inställda till den typen av biljettkontroll. 

– Vi vet att den typen av biljettkontroll är ifrågasatt, men de fyller en viktig funktion för att vi ska få en uppfattning om hur stort det faktiska fuskåkande är. Vi kommer nu att se över arbetssättet så det präglas av stor öppenhet, säger Maria Björner Brauer. 

Planen är att återuppta hållplatskontrollerna under hösten, vilka bland annat kommer att annonseras i förväg. Kontrollerna kommer införas stegvis för att säkerställa att de tas emot så bra som möjligt av Västtrafiks kunder. 

För att ta del av hela undersökningen kontakta Västtrafiks presstjänst.

För mer information: 
Maria Björner Brauer, enhetschef försäljning och marknad 0722-21 47 91
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 375 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.