Ipsos Sweden

Stort förtroendetapp för Gustav Fridolin

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2016 20:00 CEST

Efter skandalerna inom Miljöpartiet under våren har förtroendet för Gustav Fridolin minskat signifikant från 26 procent i december 2015 till 20 procent i juni, enligt Ipsos mätning av förtroendet för partiledarna. Det är den lägsta noteringen för ett manligt språkrör sedan mars 2008 då Peter Eriksson ledde partiet. Andelen med litet eller inget förtroende ökar med 8 procentenheter till 72 procent, även det en statistiskt signifikant försämring. Gustav Fridolins förtroendebalans försvagas till -52, den näst sämsta balansen bland partiledarna.

Det nya kvinnliga språkröret Isabella Lövin är fortfarande relativt okänd. 29 procent har ingen uppfattning om henne. Andelen som har förtroende för Isabella Lövin är 14 procent, vilket är ungefär samma nivå som uppmättes för företrädaren Åsa Romson några månader efter hon tillträdde som språkrör (12 procent i oktober 2011). 56 procent har litet eller inget förtroende för Isabella Lövin och förtroendebalansen är -42.

Resultaten pekar på en tendens till stärkt förtroende för Stefan Löfven under det senaste halvåret. Jämfört med den senaste förtroendemätningen i december 2015 ökar andelen med förtroende från 30 procent till 33 procent, en förändring inom felmarginalen. Samtidigt minskar andelen som har litet eller inget förtroende för statsministern från 66 procent till 62 procent. Denna förändring är statistiskt signifikant. Förtroendebalansen förbättras därmed från -36 i december 2015 till -29 idag. I ett längre perspektiv är dock statsministerns förtroende lågt och har, sedan den första mätningen som gjordes efter att han tillträdde som statsminister (oktober 2014), sjunkit med 12 procentenheter. Det är en kraftig försämring och Stefan Löfven tangerar de sämst uppmätta förtroendesiffrorna för en statsminister i DN/Ipsos mätserie.

40 procent av väljarna har förtroende för Anna Kinberg Batra, en ökning inom felmarginalen från 37 procent i december. Anna Kinberg Batra har därmed ett signifikant högre förtroende än Stefan Löfven. Förtroendet för Anna Kinberg Batra är på samma nivå som för Fredrik Reinfeldt 1,5 år efter tillträdet som partiledare. Anna Kinberg Batras förtroendebalans är –11, den minst dåliga balansen bland partiledarna.

Förtroendet för Annie Lööf minskar signifikant från 35 procent i december 2015 till 31 procent i juni. Samtidigt ökar andelen som saknar förtroende för C-ledaren från 57 procent till 61 procent, en statistiskt signifikant förändring. Förtroendebalansen för Annie Lööf försämras därmed från -22 till -30.

Andelen väljare med förtroende för Ebba Busch Thor ökar inom felmarginalen från 16 procent i december till 19 procent idag och andelen som saknar förtroende för henne ligger kvar på ungefär samma nivå som vid föregående mätning, 66 procent (65 procent i december). Samtidigt har fler bildat sig en uppfattning om KD-ledarenunder det senaste halvåret; andelen som inte kan avgöra om de har förtroende för henne eller inte minskar signifikant från 18 procent i december till 14 procent nu. Förtroendebalansen för Ebba Busch Thor är -47.

27 procent har förtroende för Jan Björklund, en minskning inom felmarginalen från 30 procent i december. Jan Björklunds förtroendebalans är -37.

27 procent har förtroende för Jonas Sjöstedt, en ökning inom felmarginalen från 24 procent i december. Förtroendebalansen är -33.

Förtroendet för Jimmie Åkesson minskar inom felmarginalen från 21 procent till 19 procent. Förtroendebalansen är -57, den sämsta balansen bland partiledarna.

Läs Ipsos rapport i sin helhet här och mer i artikeln på DN.se

För mer info, kontakta:
Johanna Laurin Gulled, johanna.laurin.gulled@ipsos.com
Account Manager och opinionsanalytiker

Om Ipsos:

Ipsos är ett globalt strategi- och analysföretag med ca 17 000 anställda och verksamhet i 90 länder. Ipsos erbjuder full service inom research och analys genom fem globala affärsområden: Ipsos Connect (Media och kommunikation), Ipsos Marketing, Ipsos Public Affairs, Ipsos Loyalty och Ipsos Observer (Datainsamling och sammanställning). Ipsos är noterat på Parisbörsen och har huvudkontor i Paris. www.ipsos.se, www.ipsos.com