Centerpartiet

Stort genomslag för Centerpartiet i uppgörelsen mot terrorism

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 13:02 CET

I dag har Centerpartiet tillsammans med Alliansen och regeringspartierna enats om 13 punkter mot terrorism.

Sju av dessa punkter är sådant Centerpartiet drivit på för vid samtalen.

- Det är av största vikt att vi har en så bred enighet när det gäller att förebygga och stoppa terrorism, säger Johan Hedin, rättspolitisk talesperson för Centerpartiet.


Centerpartiets förslag har fått stort genomslag i den uppgörelse mot terrorism som i dag presenterats. Av 13 punkter är 7 frågor som Centerpartiet tydligt drivit tidigare.

- Centerpartiet har försökt jobba konstruktivt för att bidra till en ansvarstagande överenskommelse i en väldigt viktig fråga. Därför är det givetvis välkommet att övriga partier lyssnat och gått med på det vi tagit till bordet, säger Johan Hedin.

- Jag tror att det är av största vikt att jobba förebyggande, både på kommunal nivå och genom att stoppa finansieringen av terrorism. Det är nyckeln för att långsiktigt ha framgång, säger Johan Hedin.

- För Centerpartiet har det varit viktigt att få till en uppgörelse som tydligt tar avstånd från sådant som underlättar för terrorister och terrororganisationer. Där handlar det om allt från finansiering och rekrytering till att resa, säger Johan Hedin.

De punkter där Centerpartiet varit pådrivande är följande:

Stoppa offentliga medel till aktörer som sprider våldsbejakande budskap.

Förbjud terrorresor.

Stoppa finansiering av terrorism.

Stoppa missbruket av svenska pass.

Det förebyggande arbetet ges högre prioritet.

Tydliggör kommunernas ansvar för förebyggande arbete.

Utred straffansvar för samröre med terrorgrupper.

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.