Kulturdepartementet

Stort genomslag för Skapande skola

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 13:27 CESTStatens kulturråd har överlämnat sin första uppföljningsrapport om Skapande skola till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Genom reformen Skapande skola har regeringen via Statens kulturråd fördelat 55 miljoner kronor per år för att ge barn och unga ökade möjligheter till kulturell delaktighet och till eget skapande. Bidraget infördes 2008 och syftar till att stärka barns och ungas rätt till kultur i hela landet och att öka samarbetet mellan skolan och det professionella kulturlivet. Skapande skola-reformen riktar sig i till elever i årskurs 7-9.

Uppföljningsrapporten visar bland annat att 253 kommuner har sökt pengar från regeringens reform Skapande skola minst en gång. Av landets cirka 300 friskolor har en tredjedel sökt bidraget. Över 200 000 elever har varje år kunnat ta del av den verksamhet som bekostats av Skapande skola.

- Det är mycket intressant att ta del av Kulturrådets uppföljning. Vi får nu bevis på att en långvarig samverkan mellan skola och kulturliv har inletts. Det är roligt att många elever har uppskattat verksamheten och både efterfrågar mer kulturaktiviteter och uttrycker önskan att få vara mer delaktiga. Lärarna bekräftar också att elevernas självförtroende har stärkts, och att bidraget har lett till bland annat att elever med skrivsvårigheter har utvecklat sitt skrivande säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

- Jag har själv varit ute och besökt skolor under året och har fått tillfälle att se vilken spännande och inspirerande verksamhet som nu gjorts möjlig. Barns och ungas rätt till kultur är en viktig fråga för regeringen och Skapande skola är en del i denna prioritering, fortsätter Lena Adelsohn Liljeroth.


Kontakt:
Cecilia Jehler
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91-------------------------
Läs mer
-------------------------
Skapande skola - En satsning på mer kultur i skolan! (http://www.regeringen.se/sb/d/1897/a/88180)