Stiftelsen TEM

Stort internationellt intresse för nybildat nordiskt center för hållbar sjukvård

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2015 16:14 CEST

Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH) är en nybildad plattform som ska knyta ihop intressenter inom sjukvård och miljö. Centret bildades som ett resultat av framtagandet av en nationell innovationsagenda för hållbar sjukvård som finansierades av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Centret hade officiell lansering den 28 maj 2015 i Malmö med deltagare från hela Europa. Centret hade redan i augusti 2015 över 20 medlemmar, bland annat Oslo Universitetssykehus, Schneider Electrics och SP. Ytterligare ett 15-tal företag, koncerner och sjukhus är mycket nära medlemskap. NCSH målsättning är öka medlemsantalet till minst 100 medlemmar senast sommaren 2016.

-Intresset har varit mycket större än förväntat, inte minst från internationellt håll, säger Daniel Eriksson som är initiativtagare till centrumbildningen. – Den breda uppslutningen på kort tid från både företag och offentlig sektor visar att behovet av en gemensam plattform var mycket stort.

Hållbar sjukvård innefattar bland annat minskad miljöpåverkan från sjukvården genom olika insatser. Det kan gälla miljöteknik för sjukvården, beteendeförändringar, medicinteknik med minskad miljöpåverkan, nybyggnation med bra energiprestanda mm. Sverige ligger långt framme inom området och kan anses som världsledande. Dock är detta ett område som i mycket liten utsträckning använts som hävstång för export och fler arbetstillfällen. Detta är bland annat något som centret kommer att fokusera på.

Den 3:e september har NCSH det första medlemsmötet och det kommer att äga rum hos Swecare i Stockholm. Mötet har stor uppslutning och kommer hållas på engelska tack vare det internationella intresset. Kontakta Daniel Eriksson på 0707-94 42 13 eller daniel.eriksson@tem.se om du önskar mer information.

NCSH: http://sustainablehealthcare.se

Här finns alla medlemmar: http://sustainablehealthcare.se/natverk-partners.html

Innovationsagenda: http://sustainablehealthcare.se/nyheter/37-the-swedish-national-innovation-agenda.html

Nordic Center för Sustainable Healthcare drivs av Stiftelsen TEM i Malmö. 

Stiftelsen TEM är en oberoende aktör som verkar för hållbar utveckling. Stiftelsen TEM erbjuder konsulttjänster och utbildningar samtidigt som vi bedriver forskning inom hållbarhetsområdet. Bland kunderna finns allt från globala koncerner och forskningsfinansiärer till små- och medelstora företag, kommuner och landsting. TEM finns i Malmö, men verkar både nationellt och internationellt