Miljödepartementet

Stort internationellt miljöpris till miljöambassadör Viveka Bohn

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 09:57 CET

FN:s miljöprogram UNEP har utsett tidigare miljöambassadören Viveka Bohn till mottagare av utmärkelsen Champions of the Earth för 2007.

Viveka Bohn får utmärkelsen för sitt framgångsrika arbete i en rad viktiga globala miljöförhandlingar.

- Det är oerhört glädjande att Viveka Bohn har fått detta prestigefyllda pris. Det är ett stort erkännande framför allt till Viveka personligen men också till Sveriges internationella miljöarbete.

- De internationella miljöfrågorna har länge varit hjärtefrågor för Sverige och Viveka Bohns kraftfulla och karismatiska ledarskap i många miljöförhandlingar har starkt bidragit till att stärka den globala miljölagstiftningen, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Champions of the Earth belöningen utdelas sedan 2004 varje år till sju personer från olika delar av världen för ett framstående miljöarbete. Några av de övriga pristagarna i år är Al Gore, presidenten för Internationella Olympiska Kommittén Jacques Rogge, Brasiliens miljöminister Marina Silva och prins El Hassan Bin Talal av Jordanien.

Viveka Bohn hade en pådrivande och framträdande roll i det internationella arbetet som ledde fram till Stockholmskonventionen. Det globala avtalet, för att skydda miljön och människors hälsa från långlivade organiska föroreningar som DDT och dioxiner, enades världens miljöministrar om 2001.

Som en uppföljning på världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg beslutades 2006 om en global kemikaliestrategi. Sverige ledde dessa förhandlingar och Viveka Bohn var ordförande i den förberedande processen.

Viveka Bohn har också under senare år uppmärksammats för sitt ordförandeskap i ett internationellt FN-arbete om hållbara konsumtions- och produktionsmönster, den s.k. Marakech-processen.Kontakt:
Per Thege
Departementsråd
08-405 26 91
070-605 60 36
-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om regeringens kemikaliepolitik (http://www.regeringen.se/sb/d/2525)
-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Läs mer om priset på FN:s webbplats (http://www.unep.org/champions)