Hälsans nya verktyg

Stort intresse för åldrande

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 08:46 CET

I går höll Hälsans nya verktyg, sin årliga Alla hjärtans dag-konferens på temat åldrande. Vid sidan av ett antal spännande föredrag från forskare, politiker och framtidsanalytiker fick de drygt 150 konferensdeltagarna uppleva åldrandet genom en film på visualiseringscenter C i Norrköping.

Sverige har idag tillsammans med Japan världens äldsta befolkning. Antalet personer över 85 år har fördubblats de senaste 30 åren och antalet över 95 år har trefaldigats. Om cirka 15 år kommer antalet pensionärer i Sverige vara fler än de som förvärvsarbetar.

– Den här samhällsutmaningen angår oss alla och det är också vår mission – att hitta och stötta lösningar som minskar trycket på vården och omsorgen. Det gör vi bland annat genom att ekonomiskt stötta innovatörer och forskare men också genom att sammanföra olika intressenter som på den här konferensen. Man kan säga att vi är lite av en klustermotor i vår region, säger Sven Ehn, vd för Hälsans nya verktyg.

Svenskar över 85 anser sig ha god hälsa
Att livet blir längre för de flesta av oss är självklart positivt, men det innebär också stora utmaningar. Riksdagsledamoten Pyry Niemi kunde bland annat konstatera att för att klara den befolkningspyramid vi står inför behöver vi arbeta mer med förebyggande hälsovård. Samtidigt visade han på att hälften av alla svenskar över 85 år anser sig ha god hälsa, jämfört med exempelvis italienare där endast 10 procent anser sig ha detsamma.

Designade rollatorer med sensorer och mobil uppkoppling
De som är 85 år idag tillhör dock, enligt framtidsforskaren Mats Olsson från Kairos Future som också var på plats, den så kallade tacksamhetsgenerationen. Medan nästa generation kommer att ställa långt högre krav. Han spår att framtidens rollatorer kommer att ha både snyggare design och vara utrustade med kilometerräknare, sensorer och mobil uppkoppling. Hans framtidsforskning pekar också på att det kommer att finns 500 miljoner användare av hälsoapplikationer redan inom fyra år.

Proaktiva åtgärder
Som vanligt när det gäller stora samhällsutmaningar finns det ingen enkel lösning. Ska man dra några slutsatser från dagen konferens kommer vi alla att behöva ta ett större ansvar för vår egen hälsa i framtiden. Samtidigt som man inom hälso- och sjukvården behöver jobba mer proaktivt för att förebygga ålderssjukdomar.

– Det är oerhört positivt att interesset för de här frågorna är så stort. Idag finns de tekniska förutsättningarna för att skapa lösningar som gör att fler äldre kan fortsätta att leva sitt liv i hemmiljö istället för på institution. Jag är övertygad om att vi inom de närmaste åren kommer att lansera många vårdsmarta lösningar här i Östergötland, avslutar Sven Ehn.

För ytterligare information kontakta:
Sven Ehn, vd Hälsans nya verktyg
0734-17 69 91, sven.ehn@halsansnyaverktyg.se
www.halsansnyaverktyg.se

Hälsans nya verktyg är en regional satsning i Östergötland i syfte att skapa tillväxt. Inom ramen för Hälsans nya verktyg utvecklas nya produkter och tjänster för att möta framtidens ökande vårdbehov. Fokus för satsningen är effektiv vård och omsorg med hemmet som bas.