Regionförbundet i Kalmar län

Stort intresse för årets regiondagar

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2016 14:31 CEST

På torsdag, den 6 oktober, är det dags igen för årets regiondagar. Under två dagar samlas 245 deltagare från hela länet kring aktuella teman kopplat till länets utveckling. Hur säkrar vi framtidens kompetensförsörjning? Hur kan skolan lösa sina utmaningar i det digitala samhället? Hur blir länet attraktivt för unga? Det är några av de frågor som tas upp. Media hälsas välkomna!

Årets program innehåller fjorton seminarier, samtal och anföranden där länets framtida utmaningar står i fokus. Freds- och konfliktforskaren Hans Abrahamsson inleder konferensen med att prata om hur globalisering, migration och urbanisering alltmer påverkar regionpolitikens förutsättningar. Därefter följer en rad seminarier på olika teman. Några exempel:

  • Industrirådets syn på kompetensförsörjning
    Framtida kompetensförsörjning är ett av de viktigaste utvecklingsområdena för industrin i Sverige. Industrirådet ger sin syn på vad som behöver utvecklas inom utbildningssystemet. Medverkar gör Kristine Persson, expert på arbetsmarknad och kompetensförsörjning på Industrirådet.
  • Ungas Kalmar län
    Hur blir Kalmar län attraktivt för unga att leva och bo i? Vad styr ungas val av bostadsort? Unga från länet diskuterar dessa viktiga framtidsfrågor under ledning av Sofie Gunnarsson, platsutvecklare Attraktiva Oskarshamn
  • Hur kan företagen i Kalmar län använda digitalisering för att öka sin tillväxt och lönsamhet? Ett seminarium med spännande regionala exempel på innovativ digitalisering i näringslivet. Företag från skilda branscher och områden berättar själva om sina satsningar. Medverkar gör John Jeansson, universitetslektor inom affärsinformatik vid Linnéuniversitetet.
  • Hur kan skolan lösa sina utmaningar i det digitala samhället
    Hur kan skolan möta dessa och rusta kommande generationer inför ett föränderligt arbetsliv? Hur kommer skolan att förändras? Vilka trender och tendenser påverkar skolans framtida innehåll och organisation? Medverkar gör Jan Hylén, utredare och analytiker inom utbildningsområdet.

Tid: 6 oktober kl. 10.00–15.30, 7 oktober kl. 8.30–13.00
Plats: Ekerum, Öland
Program: http://rfkl.se/Documents/Kurser/Regiondagar%202016/Regiondagar2016_inbjudan.pdf

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se