Bodens kommun

Stort intresse för att utveckla styrelsearbetet bland länets företag

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2010 13:07 CET

Bodens styrelsedag den 26 januari sätter sökarljuset på värdet av strategiskt arbete i styrelserna  bland länets företag.

- Vi vill inspirera styrelserna i företag att bli ännu bättre på strategiskt arbete.  Vi vill också inspirera till att se vinsterna med att ta in folk utifrån och att ta in folk med olika bakgrund.

Det säger Tuula Rosenberg på näringslivsförvaltningen i Bodens kommun som nu bjuder in till en styrelsedag. Intresset är stort, drygt  80 personer från hela länet är redan anmälda.

För andra gången anordnar Bodens kommun en inspirationsdag om styrelsearbete. Motivet är att visa hur viktigt ett strategiskt styrelsearbete är för att skapa framgångsrika företag. Årets styrelsedag lyfter även betydelsen av kvinnors deltagande i offentliga och privata bolagsstyrelser, en fråga som varit aktuell vid flera tillfällen under det gångna året.

- Kombinationen av män och kvinnor i olika åldrar ger en helt annan dynamik än en homogen styrelse, säger Tuula Rosenberg. Genom denna bredd får företaget värdefull input till sin utveckling, vilket ger förutsättningar för ökad lönsamhet. Extern kompetens i styrelsen -styrelseproffs, folk med invandrarbakgrund, fler kvinnor - har en stor betydelse för företagets utveckling.

Inspiratörer på styrelsedagen är Karin Forseke, tidigare vd för Investmentbanken Carnegie och Christina Franzén, vd för Näringslivets ledarskapsakademi. Christina Franzén utsågs till årets ledarutvecklare 2009 på Kompetensgalan.

Bertil Engman, som lett bodenföretagets Swebo Bioenergys förvandling till ett internationellt miljöföretag, berättar vad styrelsearbetet betytt för denna satsning. Affärsjuristen Ulf Nordekvist ger oss en genomgång av nyheter och aktuella exempel från styrelserummen.

Seminariet genomförs inom ramen för projektet ”Styrelsekvinnor – redo för uppdrag” som finansierats med medel från Tillväxtverket.

Tid: Tisdagen den 26 januari kl. 13-19 (program bifogas)

Plats: Bodensia, Boden

Media hälsas välkomna. Möjlighet till intervjuer ges i anslutning till föreläsningarna. Kontakta moderator Marianne Berg, 070-567 30 37.

För mer information, kontakta Tuula Rosenberg, 070-616 29 77.

Med vänlig hälsning

Tuula Rosenberg
Näringslivssekreterare
Näringslivsförvaltningen
961 86 Boden
Tel. + 46 70 616 29 77 eller + 46 921 629 77

961 86 BODEN
Tel. 0921-629 77, 070-616 29 77