Radio- och TV-verket

Stort intresse för digital marksändningar

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2003 18:06 CEST

50 ansökningar om tillstånd att sända digital marksänd TV har
inkommit till Radio- och TV-verket. Bland de sökande finns både svenska och utländska programföretag.

Den 22 september var sista ansökningsdagen för att söka tillstånd att sända digital marksänd TV. Radio- och TV-verket har vid ansökningstidens slut fått 50 ansökningar från både svenska och utländska samt från etablerade och nystartade programföretag.
- Det stora antalet sökande visar att det idag finns ett stort intresse att sända program med digital sändningsteknik, säger Peter Schierbeck, chefsjurist vid Radio- och TV-verket.

I nästa steg kommer verket att göra en samlad bedömning av de sökandes programinnehåll/inriktning, finansiering och teknik/samordning. Därefter kommer verket att lämna ett motiverat förslag till regeringen på hur tillstånden bör fördelas. Det är dock regeringen som fattar beslut om vilka som ska få sändningstillstånden. För närvarande finns cirka 20 TV-kanaler i det digitala marknätet.

Läs mer på www.rtvv.se