Papilly AB (publ)

Stort intresse för digitalt stressprogram: Papilly utökar och värvar sex toppsäljare

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2017 07:45 CET

Papillys digitala program har tagits fram av ledande svenska och internationella forskare från bland annat Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Stressprogrammet lanserades på företagsmarknaden i augusti 2016 och intresset är stort. Papilly genomför nu en expansion av säljkåren. 

– Vi får ett oerhört positivt bemötande när vi är ute på företagen, behovet av ett lättillgängligt effektivt verktyg som når alla på arbetsplatsen är stort, säger Erik Lissner, VD på Papilly. Vi märker att allt fler arbetsgivare tycker att förebyggande friskvård är viktigt och vill införa vårt program för att öka både välmående och engagemang bland medarbetarna. 

I vintras rekryterades Peter Ekmark, med bakgrund som försäljningsdirektör i Kinneviksgruppen, som försäljningsdirektör i Papilly AB:

– Nu när vi bygger upp vår säljorganisation har vi letat efter människor med hög kompetens och gedigen sälj- och ledarerfarenhet, säger Peter Ekmark. Eftersom intresset för att jobba med oss visat sig vara stort har det varit möjligt att genomföra en så här snabb expansion. Vi är mycket glada att kunna välkomna sex nya och mycket rutinerade säljare i vår organisation, säger Peter Ekmark.

De sex nya säljarna som lägger grunden för Papillys nya säljorganisation är alla välmeriterade och har lång erfarenhet från ledande positioner inom försäljning, marknadsföring och ledarskap.

De som nu påbörjat sin anställning i Papilly AB är:

Catrine Welander. Catrin har 12 års erfarenhet från Eniro bl.a. som Nordic Division Manager Advanced Sales, samt som Key Account Manager E-commerce på Elektrolux och Head of Sales på Netbooster.

Martin Nordqvist. Martin har mer än 15 års erfarenhet från uppdrag som affärsområdeschef och försäljningschef i olika it-företag, bl.a. IBM, samt har haft säljande roller i flera större konsult- och teknikbolag

Ann-Charlotte Wester. Ann-Charlott har 25 års erfarenhet från olika KAM-och chefsbefattningar inom försäljning i företag som Kanal 5, Bonnier, Microsoft och PostNord.

Natalia Pšajd. Natalia har 20 års erfarenhet av att leda och utveckla affärsområden inom bolag som bl.a. Kvik och Franke KS samt 10 års erfarenhet av organisationsutveckling.

Lhéa Wikström. Lhéa har många års erfarenhet från ledande befattningar inom försäljning och marknadsföring i medelstora och stora internationella företag, hon kommer närmast från en marknadschefsroll och eget entreprenörskap inom reseindustrin.

Daniel Straume. Daniel har 10 års erfarenhet från ledande positioner i MTG-koncernen, bland annat som försäljningschef och Inventory & Sales strategy Manager.

Den nya säljorganisationen innebär att bolaget uppnår större geografisk spridning med säljare stationerade i bl.a. Halmstad och Växjö.

–Det är oerhört glädjande att vi nu har lagt grunden till en riktigt kvalitativ och kompetent säljorganisation, jag har höga förväntningar på snabba resultat, säger Erik Lissner, VD på Papilly. För att nå våra mål kommer organisationen behöva ytterligare förstärkning, vi planerar exempelvis att inom kort rekrytera medarbetare som ska ta hand om introduktion och implementering av tjänsten hos våra kunder.För ytterligare information:
Erik Lissner, VD
Tel: 070-657 00 42
E-post: erik.lissner@papilly.com

Papilly är ett innovationsdrivet hälsoföretag som i samarbete med ledande forskare och experter från Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet utvecklar digitala tjänster som förebygger psykisk ohälsa. Bolagets vision är att genom vetenskapligt utprövade och lättillgängliga program minska stressrelaterad ohälsa på och utanför arbetet och därigenom förbättra människors välmående och livskvalitet.