Landskrona stad

Stort intresse för drogtesterna på Sandåkerskolan

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 09:46 CEST

Sandåkerskolan i Häljarp är först ut i Landskrona med att erbjuda eleverna i årskurs 8 och 9 att delta i slumpvisa drogtester. I de båda årskurserna finns det totalt 135 elever och 55 stycken har tackat ja till att delta. Svar väntas fortfarande från 22 elever.

- Det är glädjande att nästan hälften av eleverna vill delta i drogtestningsprogrammet. Det innebär att urvalsgruppen är så pass stor att vi kan köra igång försöket, säger Barn- och ungdomsnämndens ordförande Lisa Flinth (fp).

Skolan är en av de skolor i Landskrona där flest elever säger att de haft möjlighet att prova narkotika.

Föräldrar har varit inbjudna till en informationsträff där de fått veta hur provtagningen kommer att gå till och vad som händer om det upptäcks tecken på droger i proven som ungdomarna lämnat.

Testen är frivilliga. Både ungdomarna och föräldrarna ska ge sitt medgivande. Bland dem som accepterat att delta kommer slumpmässiga urval att göras successivt under terminer. Slumptaltabeller kommer att användas vilket innebär att ingen i förväg kommer att veta vilka elever som ska lämna prov eller vilka dagar som provtagningen ska ske.

Lisa Flinth (fp)

Ordförande BUN

För ytterligare kommentarer hänvisas till 0709-47 00 51

Fakta

På Sandåkerskolan finns 135 elever i årskurs 8 och 9

55 deltar, 58 avstår, 22 har inte lämnat besked än