Svenska Foder AB

Stort intresse för EU-korn på världsmarknaden

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 10:02 CET

Med Australien borta på grund av torka och Ukraina tillfälligt stoppat av exportkvoter ökar intresset för korn från Europa på världsmarknaden. Det har lett till snabbt stigande priser i EU. I Tyskland är nu priset för foderkorn högre än för vete.

Enligt EU-kommissionen är det största intresset på världsmarknaden just nu kopplat till korn. P.g.a. att Australien har fallit bort som exportör under 2006/07 och att Ukraina har stora interna problem är det i princip bara EU som är aktiva på exportmarknaden.

Under de senaste veckorna har flera stora affärer gjorts. Tunisien köpt först 50 000 ton korn och har sedan återkommit med en affär på 125 000 ton. Även Jordanien har köpt korn.
Stilla på vetemarknaden

På vetemarknaden har det varit få nya affärer den senaste veckan. Egypten har dock köpt ryskt vete. Ryssland har dragit nytta av de problem som råder i Ukraina och tar nu hand om handeln från Östeuropa.

I Ukraina har den osäkerhet som råder om det nya systemet med kvoterad export lett till att många fartyg ligger i hamnarna utan att kunna lasta.

Även Kazakstan kommer att kunna öka sin handel under året och då även till länder inom EU.

Majspriserna i USA har vänt uppåt under veckan p.g.a. att USDA justerade ner sin prognos. God efterfrågan både på exportmarknaderna och i bränslesektorn ger ytterligare draghjälp åt marknaden.

Inom EU har det anmälts ca 14 000 ton spannmål sedan interventionssystemet öppnade den 1 november 2006. Interventionsanmälningar har skett framförallt i Tyskland men även i Tjeckien och Ungern.
Försäljning ur svenska interventionslager

Ur de svenska interventionslagren av vete har 47 417 ton sålts för 138,11 euro/ton under den gånga veckan. Vetet ska användas inom EU.

1 019 ton korn såldes också ur de svenska lagren till ett pris av 139,10 euro/ton. Även det för EU-marknaden.