Rymdstyrelsen

Stort intresse för europeiska miljösatelliter

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 14:03 CEST

Inför den andra fasen av satellitprogrammet GMES Space Component har ESA:s medlemsländer lovat att bidra med 502 miljoner euro, betydligt mer än de 430 miljoner euro som efterfrågades av ESA.

GMES (Global Monitoring for Environment and Security) är ett program för att samla in och förmedla miljöinformation främst från satelliter. Europa, som ofta är pådrivande i miljöfrågor vill med GMES säkra det europeiska oberoendet av miljöinformation.

ESA bidrar till GMES genom utvecklingen av ett antal olika typer av miljösatelliter. Den första fasen av GMES Space Component startade 2006 och nu inleds snart den andra fasen som då kommer att ha hela 502 miljoner euro att tillgå. Sverige har bestämt sig för att bidra med 21,5 miljoner euro i den andra fasen. Utöver ESA-ländernas bidrag tillkommer också EU:s finansiella bidrag till programmet och de många nationella satsningar på jordobservationsprogram som ska samordnas med GMES.

Det stora europeiska intresset för jordobservation bekräftar därmed att Europa för närvarande har världens mest ambitiösa jordobservationsprogram, både för forskning och tillämpningar inom miljö- och säkerhetsområdet.

Kontaktperson: Göran Boberg

Publiceringsdatum: 2007-08-24