Samhällskontraktet

Stort intresse för evidensbaserad praktik i socialtjänsten

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 13:21 CET

Tidigare har det funnits en föreställning om att bra behandlingsmetoder inom exempelvis vård och omsorg sprider sig själva genom sin överlägsenhet och att människor bara behöver upplysas för att idéer och metoder ska börja användas.

Verkligheten är en annan.

Därför har Socialstyrelsen tagit fram riktlinjer om evidensbaserad praktik (EBP), som ska se till så att nya metoder inom vård och omsorg används som avsett och med varaktighet. Detta för att säkerställa förväntad kvalitet i tjänsterna och en likvärdig vård och omsorg.

Och riktlinjerna om evidensbaserad praktik får konsekvenser för socialtjänsten runt om i regionen. Behovet av ny kompetens och möjligheter till erfarenhetsutbyte kring EBP ökar.

– Evidensbaserad praktik är ett förhållningssätt för ständigt och systematiskt lärande som ska genomsyra all verksamhet inom socialtjänsten, förklarar Christine Gustafsson på akademin för hälsa, vård och välfärd vid regionens ledande kompetensförsörjare Mälardalens högskola.

Föreläsningarna har skapat stort intresse och närmare 200 personer från vård- och omsorgssektorn i Sörmland och Västmanland har anmält sig till varje tillfälle.

– Vi har uppfattat att det finns ett stort behov av kunskap i kommunerna kring evidensbaserad praktik och har valt att presentera högskolans kompetens och forskning i ämnet i en serie föreläsningar, berättar Christine Gustafsson.

Representanter från media är välkomna att delta!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tillfälle I 9/2 kl 09.30-12.00
Evidensbegreppet Filharmonin,
MDH Eskilstuna

Tillfälle II 16/3 kl 09.30-12.00
Lagkrav och riktlinjer– vad är det som gäller?
Omega, MDH Västerås

Tillfälle III 13/4 kl 09.30-12.00
Så här gör vi! – några framgångskoncept
Filharmonin, MDH Eskilstuna

Kontaktperson
Christine Gustafsson
Projektledare för sektor äldreomsorg och socialt arbete
Tel: 016-15 34 69
E-post: christine.gustafsson@mdh.se

Kommunnerna + högskolan = sant
www.samhallskontraktet.se