Atea Sverige AB

Stort intresse för IT-effektivisering med Atea-metoden

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 16:57 CET

I våras lanserade Atea en arbetsmetod som på ett konkret och enkelt sätt hjälper företag och organisationer att identifiera och sänka IT- kostnaderna. Atea-metoden har mottagits med stort intresse, särskilt i kommuner och landsting där behovet av snabb effektivisering och kostnadsreduceringar är stort. I nuläget är ett tjugotal Atea-metoder genomförda eller under genomförande och ytterligare ett tiotal är beställda.

En av de kunder som har testat arbetsmetoden är Gotlands kommun.

- Vi har använt Atea-metoden i samband med en omorganisation, som en del i vår utvärdering och översyn av rutiner och processer. Det har varit mycket givande, vi har snabbt kunnat identifiera områden där siffrorna "sticker ut" och visar en tydlig effektiviseringspotential. Ett konkret exempel är att vi nu ändrar våra inköpsrutiner när det gäller datorer och annan IT-utrustning. Därmed kan vi direkt sänka kostnaderna och frigöra resurser, säger Örjan Scheller, IT-strateg, Gotlands kommun.

- Atea-metoden ger snabbt en bra bild av läget. Det är just vad många efterfrågar idag, en handfast och kostnadseffektiv arbetsmetod, där steget är kort från identifierade besparingsmöjligheter till konkreta åtgärder, säger Mattias Lindell, TCO-expert och ansvarig för Atea- metoden, Atea Sverige.

Atea-metoden innebär kort sammanfattat en inventering av kostnader för inköp, installation och utrangering av IT-utrustning. Arbetsmetodiken liknar den som analysföretaget Gartner Group använder när de gör TCO- analyser (Total Cost of Ownership). Kostnadsindelningen är verksamhetsoberoende och tillämpbar på alla typer av verksamheter. Atea- metoden ger på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt en bild av besparingspotentialen och hjälp att snabbt realisera denna. Besparingar inom IT-produkthantering (Inköp, installation och utrangering av IT-
utrustning) på 30 procent eller mer är erfarenhetsmässigt inget ovanligt.

Atea är Nordens ledande företag för försäljning, distribution och integration av IT-produkter och IT-infrastruktur. Genom Atea Value Chain erbjuder Atea ett helhetskoncept för IT-produktförsörjning. Affärsidén är att förenkla och effektivisera kundernas hantering av IT-produkter genom hela livscykeln.

Atea koncernen (Atea Holding AB) bildades juridiskt 1 oktober 2001. Atea ägs av WM-data, det internationella investmentbolaget 3i samt Ateas ledning. Koncernchef är Thomas Keifer. Atea har cirka 700 medarbetare i hela Norden. Omsättningen 2002 uppgick till 6 061 MSEK. www.atea.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gotlands kommun
Örjan Scheller, IT-strateg
Tel: 0498-26 93 27
E-post: orjan.scheller@gotland.se

Atea
Mattas Lindell, TCO-expert och ansvarig för Atea-metoden, Atea Sverige.
Tel: 0733-98 44 78
E-post: mattias.lindell@atea.com

Atea
Pär Aspengren, VD Atea Sverige
Tel: 0733-98 55 00
E-post: par.aspengren@atea.com

Atea
Johan Scherlin, marknad/information
Tel: 0733-98 43 10
E-post: johan.scherlin@atea.com