Svenska ESF-rådet

Stort intresse för kompetensutvecklingspengar från Socialfonden

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 13:00 CEST

Finanskrisen har fått mängder av aktörer att söka pengar hos Europeiska socialfonden för att kunna vidareutbilda personal som annars riskerar att förlora jobbet. Söktrycket är så högt att Svenska ESF-rådet nu tvingas skjuta fram merparten av alla planerade ansökningsomgångar till efter sommaren.

Sedan 2008 har Svenska ESF-rådet beviljat 2,2 miljarder kronor till 1 048 projekt, och under våren fattas beslut om ytterligare drygt 1 miljard kronor.

- Söktrycket har ökat dramatiskt, säger Åsa Lindh, generaldirektör för Svenska ESF-rådet. Vi har redan nu tecknat in 2009 års pott med pengar. Men även om vi fått in fler ansökningar än vad vi hade räknat med så var vi faktiskt inte helt oförberedda, fortsätter hon.

- Strax före jul begärde vi att vår så kallade bemyndiganderam för 2009 skulle utökas. En utökad bemyndiganderam skulle göra det möjligt att använda kommande års pengar och på så sätt skulle vi kunna tidigarelägga insatser i programmet. Men krisen har slagit hårt mot hela den svenska ekonomin, och tyvärr fick inte våra önskemål plats inom den hårt ansträngda statsbudgeten.

- Det innebär att vi skjuter fram merparten av alla planerade ansökningsomgångar till efter sommaren, och att vi kan fatta nya beslut först i januari 2010.

Mer information

Åsa Lindh, generaldirektör Svenska ESF-rådet
08-579 171 11

Cenita Rodehed, programchef Svenska ESF-rådet
08-579 171 15