Landskrona stad

Stort intresse för kundval SFI

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 12:30 CET

Landskrona stad bjöd vid årsskiftet in privata och externa utbildningsleverantörer att auktorisera sig som utbildningsleverantör för den kommunala utbildningen i svenskundervisning för invandrare (SFI).

Intresset att etablera sig i Landskrona har visat sig vara stort, hittills har tre utbildningsföretag ansökt om utbildning fördelat på fyra orter. Utöver dessa har ytterligare ett par leverantörer visat intresse.

- Det är glädjande med intresset. Kundvalsmodellen är i första hand en förändring för att höja kvaliteten i SFI-utbildningen i Landskrona, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

- Kundvalsmodellen förväntar vi oss innebär utbildningar med olika inriktning och utbildning som är förlagd till tider som gör det möjligt att kombinera arbete eller praktik med sina SFI-studier, säger Ulf Bergström, verksamhetschef för vuxenutbildningen.

Kundvalsmodellen innebär att de studerande har rätt att välja mellan olika utbildningsanordnare, som staden godkänt. De SFI-studerande i kommunen kommer inte bara ha möjlighet att välja utbildare i Landskrona utan kan även söka sig till godkända utbildare på andra orter.

- Vi tar löpande emot ansökningar och kommer efter hand att gå igenom dem för att se att de uppfyller villkoren för auktorisation. Vi hoppas på att under våren kunna erbjuda de studerande fler val för SFI, avslutar Ulf Bergström.

Mer information fås genom:

Tomas Johansson
Förvaltningschef, utbildningsförvaltningen
0733 – 47 41 01

Ulf Bergström
Verksamhetschef, vuxenutbildningen
0418 – 47 05 39

 

Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med ca 41 000 invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.