Uppsalahem

Stort intresse för lokaler på Mimmi Ekholms plats

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2013 08:36 CEST

Vid gamla Cementgjuteriet i Luthagen växer ett helt nytt
stadsdelscentrum med både butiker och bostäder fram.  Totalt rör det sig om ca 1100 bostads- ochhyresrättslägenheter och ca 3 500 kvm handel. Runt 15 olika butiker kommer att
samlas runt Mimmi Ekholms plats och ge service till tusentals Luthagenbor. En
ny ICA-butik kommer att etableras i den största lokalen.

Cirka 15 butikslokaler är planerade och intresset har varit stort för det nya torget. Efter sommaren 2013 öppnar de första butikerna och först ut är ICA, 50-tals caféet Sätrabagaren, Brasserie Quitten samt Asahi Sushi. Slutförhandlingar pågår med ett antal starka varumärken och kommer att slutföras inom de kommande veckorna.

-  På Mimmi Ekholms plats skapar vi ett helt nytt stadsdelscentrum. Vi har fokuserat på att hitta butiker med hög standard och ett bra sortiment för att möta allas vardagsbehov, säger Mathias Lantz, förvaltare på Uppsalahem.

Torget har fått sitt namn efter Mimmi Ekholm som började sin karriär som sekreterare på Uppsala Cementgjuteri under början av 1920-talet och slutade som verkställande direktör. Under hennes ledning blev AB Uppsala Cementgjuteri ett av landets största i sin bransch.

-  Inflyttningen av bostadshyresgäster har redan påbörjats vid Två Torn 1, som är Uppsalas högsta bostadshus. Under sommaren 2013 slutför vi uthyrningen av Två Torn 2 och intresset har varit mycket stort för att bo vid Uppsalas nyaste torg, avslutar Mathias Lantz

För mer information:

Mathias Lantz, förvaltare Uppsalahem, 018-727 34 39 eller mathias.lantz@uppsalahem.se

Stefan Lindqvist, projektledare, NCM Development, 0707-329 596 eller stefan.lindqvist@ncmd.se

Du hittar mer information om Mimmi Ekholms plats på:

http://www.uppsalahem.se/nyahem/Aktuell-nyproduktion/Tva-Torn/Mimmi-Ekholms-plats

 Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med 15 600 bostäder (inklusive Studentstaden) runt om i Uppsala. Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sin bostad hos Uppsalahem i områden som Luthagen, Sävja, Kvarngärdet, Kåbo och Gottsunda. Uppsalahem har cirka 260 anställda och omsätter närmare en miljard kronor.