Mental Ergonomi, Anneli Godman

Stort intresse för Mental Ergonomi

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 19:10 CEST

Anneli Godman lär ut hur man kan jobba mentalt ergonomisk, dvs med i stället för mot hjärnan. Seminarierna sker oftast internt på företag men några gånger om året ordnas öppna aktiviteter, främst i Stockholm. Det tredje öppna seminariet anordnas 18/6 och blev det fulltecknat en dryg vecka innan sista dagen för anmälan. Intresset är stort och det är glädjande. Vi har alla något att lära!
   Ett av knepen som lärs ut är hur vi får bättre kapacitet att klara de sociala hot vår hjärna upptäcker dagligen. Att överhuvud taget förstå att hjärnan tolkar ett stort antal vardagliga händelser som hot har gett många viktiga insikter och aha-upplevelser. Plötsligt förstår man varför man reagerar som man gör när chefen inte hälsar på morgonen. Hjärna är social och behöver uppmärksamhet, både utifrån och inifrån.
   En av de mycket intressanta lärdomarna är hur ett utökat inre uppmärksamhetskapital kan hjälpa oss att hantera många av vardagens små förtretligheter. Anneli lär också ut hur vi kan göra insättningar på uppmärksamhetskontot och hur vi kan använda den kognitiva känslobroms som vi alla är utrustade med när hoten drar igång. Det handlar till stor del om mindfulness ur ett mycket praktiskt och användbart perspektiv. Inget flum här inte! Anneli menar också att det är betydligt mer flummigt att inte veta vad vi gör och vad som styr oss än att träna upp vår hjärna.
   Med tanke på att 20% av Sveriges arbetande befolkning upplever störd sömn av stress och att antalet sjukskrivna för psykisk ohälsa har ökat med 9 000 personer bara under det senaste året är mental ergonomi viktig kunskap för alla. I det "snabba klimat" vi lever och agerar i behöver hjälpas åt att sprida arbetssätt som är anpassade för hjärnan. Då kan vi arbeta effektivt och hålla huvudet kallt och hjärtat varmt!

På Anneli Godmans hemsida går det att anmäla intresse för höstens aktiviteter!

 Anneli Ekström Godman, "den ofrivillige stressexperten", har en vision: att sprida kunskap om hur vi kan fungera på topp utan att bränna ut oss. Det går att kombinera hög produktivitet och välmående. Neuroledarskap och Mental Ergonomi ger kunskap och åtgärder. Verksamheten drivs inom Rindö Re AB.