Mozoomi AB

Stort intresse för mobil annonsering - Mozoomi till nya marknader i Sydostasien

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 11:10 CEST

Mozoomi AB var bland de elva unga svenska telekomföretag som nyligen var på en tredagars resa till Kuala Lumpur och Singapore. Touren var arrangerad av Innovationsbron, Exportrådet och Sweden Mobile Association och gav de deltagande företagen en unik möjlighet att sälja sina affärsidéer.

Resan innehöll bland annat säljmöten hos mobiloperatörer som Axiata, DiGi och SingTel med flera hundra miljoner kunder.

Tack vare samarbete med Exportrådet och de svenska ambassaderna i de båda länderna, gavs de svenska bolagen tillgång till kunder på beslutsfattande nivå, partners, stort utrymme till nätverkande och dessutom till kapitalstarka finansiärer, inklusive SingTels nystartade fond på 1.2 miljarder kronor.

 ”Tack vare Innovationsbron och Exportrådets initiativ har Mozoomi redan startat diskussioner kring partnerskap med fyra av Asiens ledande mobiloperatörer. Med hjälp av dessa företag kan Mozoomi snabbt bygga en plattform för att tillgodose dessa mobiloperatörers behov av teknik som gör det möjligt att skapa världens mest attraktiva annonseringsnätverk genom att ersätta alla mobiltelefoners bakgrundsbilder. Vi talar inte om tusentals mobiltelefoner utan om många, många miljoner”, säger Niklas Sjöberg och Johan Frenckner, Mozoomi.

 ”Den Sydostasiatiska telekommarknaden är inte lika utvecklad som i exempelvis Europa och den kännetecknas också av ett annorlunda konsumentbeteende, vilket gör den oerhört attraktiv för Mozoomis annonseringskoncept. Och vi har aldrig, trots lång erfarenhet inom telekom, upplevt ett sådant direkt intresse som under Asien-resan”, fortsätter Niklas Sjöberg.

 ”Det är väldigt glädjande att vi genom resan/touren till Asien har kunnat hjälpa företag som Mozoomi att nå ut internationellt till en väldigt stor marknad. Innovationsbron är Sveriges största såddfinansiär och har ett unikt erbjudande för företag som söker intelligent kapital”, säger Fredrik Weisner, Investment Manager på Innovationsbron.

 Mer information om ASEAN Mobile Innovation Tour och framtida aktiviteter inom telekomsektorn finns på Innovationsbrons blogg aseanmobiletour.com

 

För frågor vänligen kontakta:

Niklas Sjöberg, Mozoomi, tel 070-467 00 35

Fredrik Weisner, Innovationsbron, tel: 072-233 99 08

 

Fakta om Innovationsbron

Innovationsbron skapar nya affärer ur forskning och innovation. Vi är specialister på kommersialisering genom att erbjuda intelligent kapital i form av affärsutveckling, ett nationellt inkubatorprogram och såddfinansiering av projekt och företag i tidig fas. Det övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för jobb i fler och växande hållbara företag.

Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden.

Läs mer om Innovationsbron på www.innovationsbron.se

Mozoomi AB was founded in 2009 by Niklas Sjöberg, former CEO for Sapio, and Johan Frenckner, former CEO for PlusFourSix. The Company’s business idea is to enable advertising in the wallpaper of the mobile phone. The image in the wallpaper is one of the most seen images. Whereas this image has limited value to many mobile users, it has great value to advertisers. In later product versions also other advertising opportunities will be presented.

With Mozoomi’s patent pending client-server solution it is possible to remotely control the ads in the wallpaper. The ad is changed every time the wallpaper comes in focus, that is, every time the phone is used.