Oskarshamn kommun

Stort intresse för Novas utbildningar

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2019 14:32 CEST

I höst startar rekordmånga utbildningar i Novas regi, och glädjande nog är det många sökande till de flesta utbildningarna med i genomsnitt närmare tre förstahandssökande per utbildningsplats.

Produktionsteknikutbildningen har slagit rekord med 68 ansökningar till 25 utbildningsplatser, men den populäraste utbildningen är fortsatt Tandsköterska, med 6 sökande per plats. Efter att ha haft en paus under ett par år har driftteknikerutbildningen återuppstått i ny tappning, och även den utbildningen visar ett gott söktryck.

Utbildningen Stödpedagog, som genomförs i samarbete med Jönköping University och Campus Värnamo, har också många sökande. När ansökningstiden gick ut hade 32 personer sökt utbildningen med studieort Oskarshamn.

Till hösten kommer för första gången en grupp att läsa till VVS-ingenjör med Nova som bas. Det sker genom ett samarbete med Campus Nyköping.

- Det är verkligen roligt att så många vill studera hos oss, säger Eva Lindberg Petersson, verksamhetsledare för Novas utbildningar. Att näringsliv och offentlig sektor har tillgång till välutbildad personal betyder mycket för regionens fortsatta utveckling.

Även ledningsgruppen för Produktionsteknik är nöjda med söktrycket till den utbildningen.

- Många har upptäckt fördelen med att studera på distans och kunna jobba kvar på sina ordinarie arbeten parallellt med studierna, säger Per-Ola Svensson, Scania, som är ordförande i ledningsgruppen.

För mer information kontakta:
Christine Ström
Kommunikationskoordinator
Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling
Telefon: 0491 – 76 42 90
christine.strom@oskarshamn.se

Vi satsar på framtiden. I Oskarshamn finns en stark framåtanda med miljardinvesteringar inom de närmaste tio åren. Vi jobbar för att ständigt förbättra förutsättningarna för ett starkt näringsliv. Med bland annat planering av ny industri- och verksamhetsmark i direkt anslutning till E22:an. Affärer bygger ut och nya etablerar sig. Vi bygger nya bostäder både i inre hamnen med direkt anknytning till vattnet och i centrum. Vi satsar på också på kommunikationer med bland annat ett helt nytt resecentrum och utbyggnad av fiber på landsbygden. Nova Utbildning FoU & Affärsutveckling erbjuder utbildning, forskning och affärsutveckling och har en nyckelroll för att bidra till regional utveckling i Oskarshamnsregionen.