Swedia Networks AB

Stort intresse för nya stadsnätet i Östhammar

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2004 10:17 CEST

På två månader har cirka ett tusen hushåll och företag i Östhammar anmält sitt intresse att ansluta sig till det nya stadsnätet i kommunen. Stadsnätet togs i bruk i maj och ger invånarna och företagen i Östhammarområdet tillgång till snabb Internetuppkoppling, IP-telefoni och möjlighet att nå myndigheter via webben dygnet runt. Inom kort är det tänkt att stadsnätet i Östhammar även ska kompletteras med film- och TV-kanaler.

Bredbandsföretaget Swedia Networks har helhetsansvaret för utbyggnaden av stadsnätet i Östhammarområdet. Företaget ansvarar även för en dygnet-runt service av nätet, samt ansluter tjänsteleverantörer till nya stadsnätet. På Swedia Networks är man nöjd över såväl hushållens som företagens intresse för stadsnätet i Östhammar.
- Att på endast två månader ha fått in så många anmälningar visar att intresset för bredbandsanslutning är stort i Östhammarområdet, säger Jonas Tapper affärsområdesansvarig för stadsnät på Swedia Networks.
För en kommun som Östhammar betyder ett väl fungerande bredbandsnät att nya invånare och företag kan lockas att etablera sig i kommunen. Under hösten 2004 fortsätter utbyggnaden av stadsnätet på orterna Hargshamn, Forsmark, Norrskedika, Långhalma, Hökhuvud, Ekeby, Morkarla och Film.

För mer information, kontakta:
Jonas Tapper, Business Manager Swedia Networks AB
Mobil: 0703-59 91 00

Om Swedia Networks Swedia Networks bygger, övervakar och underhåller fasta och mobila nät för tele- och datakommunikation. Med rikstäckande organisation i Sverige och verksamhet i flertalet europeiska länder, erbjuds hög kompetens inom såväl drift och underhåll som systemintegration, IP-teknik, nätverksdesign och byggnation. Swedia Networks ingår i Telefos Gruppen vars huvudägare är Industri Kapital. Totalt har Swedia Networks ca 2 000 medarbetare och 2003 omsattes 2,4 miljarder kr. Hemsidans adress är www.swedianet.se