Fondbolagens förening

Stort intresse för Östeuropa- och tillväxtmarknadsfonder i januari

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 11:08 CET

Fondförmögenheten är uppe på rekordhöga nivåer. Och det är tillväxtmarknader som lockar fondspararna mest. Det visar Fondbolagens förenings nya, fördjupade månadsstatistik som presenteras för första gången i dag.

”Det glädjer mig att nu kunna svara på en av de vanligaste frågorna vi brukar få – hur nysparandet är fördelat mellan olika typer av aktiefonder”, säger Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.

I januari nettosparades 9,7 miljarder kronor i fonder, varav aktiefonder står för 7,1 mdkr. I första hand lockade Östeuropa- och tillväxtmarknadsfonder med cirka 3 respektive 2 mdkr i nysparande. Intresset var också stort för global- och Nordenfonder. Även bland- och obligationsfonder hade nettoinflöden på 2,1 respektive 1,4 mdkr. Hedgefonder uppvisade däremot ett nettoutflöde på 0,7 mdkr. För penningmarknads-fonder och övriga fonder var nettosparandet marginellt negativt.

”Januarisiffrorna visar att många fondsparare är intresserade av fonder med möjlighet till hög avkastning och är beredda att ta hög risk. Då vill jag passa på att påminna om att placeringar i aktiefonder alltid ska ses på lång sikt och att man måste vara beredd på att värdet kan svänga både uppåt och nedåt. Det är alltid bra att tänka på riskspridning”, säger Pia Nilsson.

Fondbolagens förenings månadsstatistik redovisar nu också fondförmögenheten för de olika fondtyperna. Den totala fondförmögenheten uppgick vid utgången av januari till 1 692 mdkr, varav knappt 1 000 mdkr var placerade i aktiefonder. Bara vid ett mättillfälle tidigare har fondförmögenheten varit så stor, vid halvårsskiftet 2007.

I tabellen framgår att det stora nettosparandet i aktiefonder främst gick till Östeuropafonder och tillväxtmarknadsfonder (andra marknader). Även globalfonder och Nordenfonder uppvisade relativt stora nettoinflöden. Europafonder och fonder som placerar både i Sverige och globalt hade dock nettoutflöden under januari månad.

All statistik finns här:

http://www.fondbolagen.se/StatistikStudierIndex/Statistik/NysparandeIFonder.aspx

Se också pdf-versionen av pressmeddelandet längre ned för ytterligare grafer. Excel-filerna med statistiken finns också under rubriken Dokument i vänstermarginalen här på Newsdesk.

Om den nya statistiken

Fondbolagens förenings månadsstatistik över nettosparandet i fonder fördjupas nu till att visa nettosiffror för sex olika fondtyper.

Inom fondtypen aktiefonder kan du dessutom se nysparandet fördelat mellan fonder med olika geografisk inriktning, branschfonder och indexfonder.

Fondförmögenheten redovisas från och med nu månadsvis, total och efter fondtyp.

Definitioner av fondtyper och marknader finns i de bifogade Excel-filerna med all månadsstatistik.

För kommentarer kontakta:

Pia Nilsson, vd Fondbolagens förening

08-506 988 01

070-950 38 60

För information om statistiken kontakta:

Fredrik Pettersson, chefsanalytiker Fondbolagens förening

08-506 988 03

0733-12 55 77

Från och med statistiken för februari släpps statistiken den 10:e, eller vardagen närmast efter den 10:e, i månaden.

Fondbolagens förenings hemsida: www.fondbolagen.se

Saklig information om att spara i fonder: www.fondspara.se

Föreningens medlemmar

Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Funds, Banco, Carlson Fonder,  Catella Fondförvaltning, Danske Capital, Didner & Gerge Fonder, East Capital Asset Management, Enter Fonder, Erik Penser Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Folksam LO Fond, Franklin Templeton Investments, Gustavia Capital Management, Handelsbanken Fonder, Holberg Fondene, HQ Fonder, JP Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Nordea Fonder, Nordea Investment Funds, Odin Fonder, SEB Fonder, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur, Svenska Lärarfonder, Ålandsbanken Fonder, Öhman Fonder

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondbolagens förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen.

www.fondbolagen.se

www.fondspara.se - enkelt och sakligt om att spara i fonder