Cellaviva AB

Stort intresse för privat sparande av stamceller från navelsträngsblod bland svenska föräldrar.

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 10:58 CET

För några år sedan genomförde GFK en marknadsundersökning på uppdrag av Cellaviva* för att ta reda på intresset för privat sparande av stamceller från navelsträngsblod bland svenska föräldrar. Resultatet visar på en klar övervikt för dem som är intresserade av tjänsten, totalt 77%. Sett till totalen, skulle 36% vara intresserade av att köpa ett familjesparande till ett pris av 25 000 kr. Av dem som skulle vara villiga att betala 25 000 kr för en sådan här tjänst är det signifikant fler som är äldre än 34 år. I åldersgruppen som är äldre än 34 år skulle 49% kunna tänka sig att betala 25 000 kr, jämfört med de som till exempel är under 29 år där endast 29% skulle kunna tänka sig att betala det högre priset.

- Vi ser ett stort intresse bland svenska föräldrar för ett privat sparande av stamceller från navelsträngsblod, säger Ylva Bäckström, marknadschef på Cellaviva, och är därför stolta att kunna erbjuda blivande föräldrar i hela Sverige möjligheten att göra ett aktivt val och välja att spara stamceller från sitt nyfödda barn.

Den 1:a september 2015 lanserades Sveriges första privata biobank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod. Det innebär att blivande föräldrar nu har möjlighet att samla in och spara stamceller från sitt nyfödda barn i minst 20 år. Insamlingen utförs direkt efter födseln, av utbildad personal på förlossningskliniken. Förlossningskliniken i Nyköping har, som första klinik i Sverige, tagit beslutet att bistå blivande föräldrar med insamling av navelsträngsblod. Personalen har fått utbildade och kliniken får ersättning från Cellaviva för att bistå de blivande föräldrar vars önskan är att spara navelsträngsblod, för framtiden.

- Nu kan blivande föräldrar i Sverige göra ett aktivt val och välja att spara stamceller från sitt nyfödda barn, säger Ingvar Ek överläkare Medicine Doktor vid Kvinnokliniken Nyköpings lasarett, och då vill vi gärna hjälpa dem med det. Vi är stolta över att vara den första kliniken i Sverige vars personal har fått utbildning gällande insamlande av navelsträngsblod.

Generellt för stamceller är att de fungerar som kroppens byggstenar. Stamceller har en unik förmåga att reproducera sig ett närmast obegränsat antal gånger samtidigt som de kan utvecklas vidare till olika sorters celler i kroppen. När cellerna samlas in direkt efter födseln och förvaras nedfrysta behåller de sina egenskaper och åldras inte. Cellerna kan sedan tinas upp och användas i medicinskt syfte om ett behov skulle uppstå i familjen. Idag är stamceller en väl etablerad terapi för leukemi och vissa ärftliga sjukdomar, men användningen av kroppsegna stamceller är ännu väldigt liten. Exakt vilka behandlingar som kan vara aktuella i framtiden vet man inte idag, men det pågår mycket forskning kring stamceller världen över.

Cellaviva erbjuder föräldrar ett säkert och tryggt familjesparande av stamceller från navelsträngsblod. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gett Cellaviva tillstånd av att bedriva vävnadsinrättning enligt vävnadslagen och verksamheten lyder under hälso- och sjukvårdslagen. IVO gör regelbundet inspektioner hos Cellaviva.

*Totalt 500 nyblivna föräldrar, vars yngsta barn är fött tidigast juli 2007, intervjuatdes via telefon under november, 2007 av GfK Sverige AB.

Cellaviva kan som första privata navelsträngsblodbank i Sverige erbjuda familjer möjligheten att spara stamceller från sina nyfödda barn. Cellavivas huvudkontor och laboratorium är beläget i Karolinska Institutet Science Park, Novum, Huddinge, med närhet till den senaste forskningen inom regenerativ medicin.Verksamheten står under tillsyn av Inspektionen för Vård och Omsorg i Sverige (IVO). Läs mer på www.cellaviva.se