ResursUtbyte

Stort intresse för ResursUtbyte i Flens kommun

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 16:13 CEST

Efter ett studiebesök i våras i en av Farstas skolor diskuterar men nu att införa ResursUtbytes modell för arbetsplatsförlagd introduktion i Flens kommun.

Arbetsplatsförlagd introduktion är en snabb väg till egenförsörjning för nyanlända flyktingar och invandrare, mer lik verkligheten än den av tradition erbjudna praktik och sfi. ResursUtbyte erbjuder dessutom introduktionen på en arbetsplats där många av det nya samhällets trådar möts: Skolan.

Programmet erbjuder arbete i ett ordinarie arbetslag inom skolan som planeras och dokumenteras i individuella arbetsplaner och varvas med anpassad svenskundervisning på arbetstid. "Projektet kan komma att bli ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen, AI-enheten och soccialtjänsten, även arbetsförmedlingen i Flen är tänkt som en samarbetspartner" skriver Eskilstuna-Kuriren i en stor artikel den 15 september.