Västra Götalandsregionen

Stort intresse för Richard Florida-möte

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 08:38 CET

Drygt 900 personer kommer på onsdag att finnas på plats i Göteborg när en av världens mest intressanta samhällsdebattör, professorn Richard Florida, för första gången gör ett framträdande i Sverige. Florida, som via sin forskning utmanar traditionella ekonomiska och politiska antagen, hävdar att Sverige kommer att gå en ljus framtid till mötes. Det är här den ekonomiska tillväxten kommer att ske. Det är här den kreativa klassen finns.

Den Kreativa klassen är central i Floridas forskning. Ut i från tre T – Teknologi, Tolerans och Talang – skapas kreativitet och därmed ekonomisk tillväxt, menar han och pekar ut Sverige som det land som har bäst förutsättningar.
– Visst, Indien och Kina kommer att klara sig bra, menar han, men de saknar tillräcklig kreativitet. Sverige däremot har gjort det mesta rätt och det kommer att gynna den framtida tillväxten.
Florida, som är inbjuden till Göteborg av Västra Götalandsregionen och Handelshögskolan i Göteborg, riktar sig till alla med intresse för ett kreativt samhällsklimat som är gynnsamt för fler arbetstillfällen, affärs- och utvecklingsmöjligheter, livskvalitet, öppenhet och jämställdhet. Det vill säga den Kreativa klassen.
– I tider av globalisering, där Sydostasien och USA ofta framhålls, är det intressant att få ta del av professor Floridas forskningsrön som lyfter fram den svenska traditionen om tillväxt och tolerans, menar Kent Johansson, regionråd i Västra Götalandsregionen

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
En av Västra Götalandsregionens viktigaste uppgifter är att på olika sätt bidra till så goda livsbetingelser som möjligt för invånarna i Västra Götaland. I handling omsätts detta i att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt närings- och kulturliv.
En långsiktig och hållbar utveckling kräver ett engagemang och en aktiv dialog och diskussion om gemensamma framtidsfrågor. Genom att bjuda in professor Richard Florida vill regionen ge näring till detta viktiga samtal och lyfta frågan hur vår del av Sverige skall bli en framgångsrik tillväxtregion i den kreativa ekonomin.

HANDELSHÖGSKOLAN I GÖTEBORG
Att Floridas Sverigebesök inleds i Göteborg är inte en tillfällighet. Handelshögskolan i Göteborg har ett flerårigt forskningssamarbete med Richard Florida Creativity Group. Målsättningen är att nyttja Floridas empiri och applicera hans analysmodeller på ett svenskt kreativitetsindex baserat på regional och lokal data. Med Handelshögskolans forskningsresultat kommer beslutsfattare få ett värdefullt navigeringsinstrument till samhällsbygget.

Kontaktperson: Kent Johansson, regionråd, Västra Götalandsregionen, 0705 37 03 40.
Åke Lindén, näringslivschef, Västra Götalandsregionen, 031-63 09 76 el 0703-75 19 24.
Skapat av: Rolf Malm E-post: rolf.malm@vgregion.se