Security Solution Scandinavia AB

Stort intresse för RISKsolution efter OffSÄKs vårkonferens

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2012 10:55 CEST

OffSÄK Sverige är föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor och de genomför en vår- och en höstkonferens varje år. Vårkonferensen 2012 gick av stapeln den 19-20 april på Elite Park Avenue Hotell i Göteborg och besöktes av ca 100 personer.

OffSÄK Sverige vänder sig till alla som på olika sätt är involverade i säkerhets- och trygghetsarbete inom den offentliga sektorn samt till kommun-/stads-/landstingsdirektörer som har ett övergripande ansvar för den offentliga verksamheten.

Intresset var stort för Security Solution AB:s IT-produkter och som följd har många säkerhetschefer, säkerhetssamordnare och säkerhetsstrateger inom offentlig sektor börjat testa RISKsolution XT. Testerna ska pågå under ett par månader för att se hur väl IT-stödet passar in i de olika verksamheterna.

Security Solution AB:s vision är att efter en implementering av RISKsolution i en verksamhet, ska kunskapen och kompetensen alltid bibehållas internt. Detta minskar kostnaderna för kontinuerlig utbildning och regelbundet konsultstöd.

Arbetar du med säkerhet och vill testa en fullversion av RISKsolution XT utan kostnad? Hör av dig till Mathilda Bolling, säkerhetsrådgivare på Security Solution AB på nummer 031-98 90 00.  

Security Solution AB är ett Göteborgsbaserat företag som har både lång och bred erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Vi fokuserar på att ge våra samarbetspartners en helhetslösning inom förebyggande administrativ säkerhet genom att erbjuda både IT-stöd och produktnära tjänster.