Compare Karlstad

Stort intresse för Seed Forum Karlstad som nu söker investerare

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 15:06 CET

Av ett 30-tal företag ur innovativa miljöer i Sverige och Norge kommer nu 12-15 företag att väljas ut för att få delta på Seed Forum som genomförs i Karlstad 30 maj. Samtidigt går inbjudan ut till investerare som söker företag med spännande affärs- och produktidéer.

Företag med bra idéer behöver kapital för att utvecklas. Och investerare behöver bra företag att investera i. Detta är tanken med Seed Forum - ett norskt koncept för Investor Matchmaking som nu lanseras i Sverige genom bland annat KNIS-projektet som drivs av IT-stiftelsen Compare Karlstad och Kunnskapsbyen Lilleström utanför Oslo.

Seed Forum har tidigare med framgång genomförts i Oslo, New York, London och Moskva – och den 30 maj är det dags för det första norsk-svenska Seed Forum-arrangemanget i Karlstad. Syftet är att bidra till högre kvalitet i investor match-making och till bättre kontinuitet i såddkapitalprocessen.

Ett 30-tal svenska och norska företag som söker externt kapital för att utveckla affärs- och produktidéer har anmält sitt intresse av att delta i Seed Forum Karlstad. Av dessa kommer nu 12-15 högintressanta företag att väljas ut av en professionell jury med representanter för investerare, nominerande organisationer och arrangörerna. De utvalda företagen får sedan professionell handledning inför mötet med de deltagande investerarna.

Kriterierna för deltagande företag är att de söker externt kapital i tidiga skeden eller att de är redo för ett nytt steg i sin utveckling. Företagen bedöms utifrån sin entreprenörskraft och ledningskompetens samt marknadspotential för internationell expansion.

Samtidigt går Seed Fourm Karlstad nu ut med en inbjudan till business angels, institutionella investerare och riskkapitalbolag för att delta på Seed Fourm Karlstad och därmed få den exklusiva möjligheten att hitta företag med spännande affärs- och produktidéer. Seed Forum Karlstad har plats för ett 50-tal investerare varav några redan är bokade.

Seed Forum Karlstad samverkar med Seed Forum International – en väl etablerad verksamhet för Investor Matchmaking med arrangemang i bland annat London, Moskva, New York och Oslo. Seed Forum Karlstad arrangeras av Stiftelsen Inova i Wermland. Övriga partners är ALMI Företagspartner Värmland AB och interreg-projektet Kunskapsintensiv Näringslivsutveckling i Inre Skandinavien (KNIS). Finansiella partners och sponsorer är Länsstyrelsen i Värmlands, Nordea och Öhrlings Pricewaterhouse Cooper.

För mer information om Seed Forum Karlstad – se www.seedforumkarlstad.se

...........................................
Kontaktperson:
Mikael Lundström (Compare)
mikael.lundstrom@compare.se
054-120409
0705-313270