Nyckelhålet på restaurang

Stort intresse för Sveriges välkända hälsoguide

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 11:02 CET

Hon är tre år och vet att det är nyckelhålet som är urvalskriteriet där hon står framför den långa butikshyllan med frukostflingor.  Med nyckelhålets hjälp får hon flingor med lågt sockerinnehåll och bra med fullkorn. Nyckelhålet gör det enklare att välja hälsosamt för alla. Det är ett välkänt varumärke, 98% av konsumenterna känner igen det. Men det har idag funnits på marknaden i mer än 20 år och det finns en risk att det blir en symbol som konsumenterna inte reagerar på och utnyttjar till fullo. ”Vi behöver vidareutveckla nyckelhålet, så det fullt ut kan bli den utmärkta guide till hälsosammare matvanor som det kan vara” säger Ulf Bohman, VD för Nyckelhålet på restaurang. 

För andra gången samlade föreningen Nyckelhålet på restaurang tillsammans med Livsmedelsverket den 9 november intressenter till ett idé- och utvecklingsforum om nyckelhålet.  Bland intressenterna fanns företrädare för konsumentorganisationer, livsmedelsproducenter, handel, myndigheter och departement. Syftet med mötet var att dels se på vilken kunskap som finns om konsumentens syn på nyckelhålet, och dels se framåt och samla in idéer om hur varumärket kan vidareutvecklas.  ”Nyckelhålet är unikt och intressentforumet var ett utmärkt avstamp för en nystart och utveckling av varumärket.”  summerar Ulf Bohman mötet. 

Nyckelhålet har sitt ursprung i det framgångsrika Norsjö/Västerbottensprojektet på 1980-talet, där guidningen till det hälsosammare alternativet i livsmedelsbutiken var en del i arbetet för att minska risken för hjärt-kärlssjukdom. Genom åren har sedan nyckelhålet byggts på med nya kategorier, så att det idag står för såväl lågt innehåll av socker, högre innehåll av fullkorn/fibrer, bättre fettkvalitet och lägre fetthalt i produkter dominerade av mättat fett. Sedan 2009 finns nyckelhålet på produkter även i Norge och Danmark. I januari 2012 introducerar Danmark även nyckelhålet på restaurang. Det internationella intresset för nyckelhålet är mycket stort och förfrågningar finns såväl från andra europeiska länder, som från länder i Asien. 

Föreningen Nyckelhålet på restaurang är en ideell förening vars uppdrag är att göra det enklare att välja hälsosamt på restaurang. Inom ramen för en frivilligt system certifierar föreningen restauranger.  Certifieringen omfattar utbildning och stöd till restaurangpersonalen, vägledning av matgästen och årlig kvalitetssäkring av restaurangerna.  Föreningen har ett avtal med Livsmedelsverket om hur varumärket Nyckelhålet får användas.