VA-guiden AB

Stort intresse för Vatten Avlopp Kretslopp 2018

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2018 14:08 CET

Över 150 personer har redan anmält sig till den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp som arrangeras i Gävle den 21–22 mars. Mattias Mattsson, VD för VA-guiden, tror att det beror på att årets program och tema är högaktuellt samt att deltagarna vet att det är en konferens som är värd att gå på. 

– Det är väldigt roligt att så många vill gå på Vatten Avlopp Kretslopp. Att så många anmäler sig så tidigt är ett kvitto på att konferensen utvecklas på ett bra sätt. Vi försöker att lyssna på branschen och utforma en konferens som är aktuell och nyttig för många, säger Mattias Mattsson, vd för VA-guiden som arrangerar konferensen i egen regi sedan 2011.

Många av konferensdeltagarna är återkommande, men till årets konferens hoppas Mattias också på nya deltagare.

– Konferensen har ju hittills arrangerats på orter från Uppsala och söderut. Genom att flytta oss, åtminstone en liten bit norrut, hoppas vi kunna locka deltagare som tidigare känt att det varit lite för långt att åka till exempelvis Borås eller Norrköping, säger Mattias.

Den första som anmälde sig till årets konferens var Thomas Lenberg, miljöskyddsinspektör på Alingsås kommun.

– Konferensen är ett bra sätt att lära sig mer, hålla sig uppdaterad om vad som händer och träffa andra som arbetar med samma frågor. Dessutom är det intressant att träffa alla utställare och få en koll på alla nya produkter som kommer ut på marknaden, säger Thomas.

Aktuellt tema lockar

Mattias Mattsson tror att konferensens tema, För mycket och för lite, bidrar till att deltagarna vill komma till konferensen. I temat ryms dessutom två perspektiv; för mycket och för lite vatten samt för mycket och för lite växtnäring.

– Det är ett högaktuellt tema i år. Skyfall och regnmängder ökar samtidigt som grundvattennivåer är låga och många kommuner tvingas be invånarna att spara på vattnet. Vi släpper också ut mycket övergödande ämnen i våra sjöar, vikar och hav, samtidigt som återföringen från stad till land är mycket liten. Vi vill att konferensen ger deltagarna olika perspektiv på aktuell och relevant problematik, säger Mattias Mattsson.

VA-guiden är en tjänst för dig som arbetar med små avlopp, dagvatten och VA-planering. Här hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.