Utrikesdepartementet

Stort intresse hos svenska företag till återuppbyggnad i Haiti

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 15:37 CET

UD kommer under torsdagen den 28 januari samla offentliga och privata aktörer till ett första möte om det svenska näringslivets vilja och möjligheter att bidra till återuppbyggnaden av Haiti.

- Genom en offentlig-privat samverkan kan vi stödja det svenska näringslivets möjligheter att erbjuda sina lösningar genom FN och andra multilaterala aktörer. Svenska företag kan ofta bidra med långsiktig ekonomisk och miljömässig hållbara lösningar, säger handelsminister Ewa Björling.

FN har en viktig samordnande roll och kommer att leda arbetet med en behovsanalys i samarbete med EU, Världsbanken och Interamerikanska utvecklingsbanken. Sammantaget kommer det multilaterala systemet, där Sverige är en av de största bidragsgivarna, avsätta betydande belopp till Haitis återuppbyggnad under många år framöver. Regeringskansliets Projektexportsekretariat vid UD kommer att medverka till en åtgärdsplan för hur det svenska näringslivet kan involveras i återuppbyggnaden i Haiti. Tillsammans med bland andra Swedish Association for UN Business (SWEUNB) är målsättningen att formulera konkreta erbjudanden som matchar Haitis behov och efterfrågan.

SWEUNB är en icke vinstdrivande organisation som består av cirka 50 svenska företag med gemensamt intresse att bygga långsiktiga affärsrelationer med FN och bidra med lösningar som FN behöver i sina internationella missioner för fred och fattigdomsbekämpning.

- Precis som hos svenska folket ser vi nu bland svenska företag ett stort engagemang att på olika sätt bidra till katastrof- och åter uppbyggnadsinsatser i det jordbävningsdrabbade Haiti. Jag hoppas nu att svenska företags många gånger världsledande kompetens och tekniska lösningar kommer att ställas till förfogande i återuppbyggnadsarbetet för Haiti, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.


Kontakt:
Peter Larsson
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97