Elastocon AB

Stort intresse när Elastocon anordnade seminarier om polymerprovning

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 09:50 CET

Intresset var stort när deltagare i två seminarier om polymerprovning fyllde Elastocons lokaler i början av februari.

Polymeranalys med PerkinElmer
Phil Robinson från PerkinElmer var först ut onsdag 3 februari. Han föreläste om analys av polymera material med hjälp av DSC, TGA, DMA och TMA på ett välbesökt seminarium anordnat av Elastocon.

Bland annat beskrev Phil tillämpningar för termogravimetrisk analys och hur man kan förutsäga materialbeteenden genom termisk analys.

Man kan kort konstatera att polymeranalys säkerställer en effektiv kvalitetskontroll, vilket sparar pengar i längden. Genom så kallad reverse engineering, det vill säga analys av befintliga material, kan även kostnadseffektiva lösningar uppnås. Analysen kan även användas för att spåra om dina produkter möter europeiska standardkrav.

Gummiprovning med MonTech
Ralf Baeuerlein från MonTech höll torsdagen 4 februari ett seminarium om de senaste trenderna inom gummiprovning.

Fokus låg på provning av gummimaterial med en dynamisk vulkreometer – en så kallad Rubber Process Analyzer, RPA – i jämförelse med traditionell provning.

Ralf visade också MonTechs programserie för insamling av data från provningsinstrumenten, hantering i ett Laboratory Information Management System (LIMS), samt för receptberäkning och råvaruhantering.

Seminariet avslutades med en workshop med provning i ett RPA-instrument och en dispersionsprovare för kimröksdispersion, där deltagarna även kunde prova egna material.

För mer information kontakta

Göran Spetz
033-22 56 31
goran.spetz@elastocon.se

Elastocon är ett företag som står för stor noggrannhet och precision. Vi säljer egenutvecklade provningsinstrument för gummi-, plast- och textilmaterial, samt instrument från andra tillverkare. Vi erbjuder även ackrediterad kalibrering av flertalet storheter samt utbildning och konsultation inom materialprovning. 

Vill du veta mer? Besök oss på: www.elastocon.se