Paroc

Stort intresse när Paroc bjöd på kunskap och inspiration under Paroc®-dagarna i Skövde

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2012 18:45 CET

– Vi får helt klart summera dagarna som mycket lyckade. Intressanta föreläsningar, ett stort engagemang hos alla som kom och en fantastisk galamiddag. Dagarna visade att Paroc ligger i framkant i branschen internationellt sett. Jag fick chansen att berätta mer om Paroc idag och i framtiden, vi har kommit en lång väg och har en spännande framtid att se fram emot. Paroc är en stark internationell spelare och i Sverige är vi en stor arbetsgivare och en trygg leverantör till byggindustrin – något vi vill fortsätta att utveckla, säger Lars Westerlund, Senior Vice President Building Insulation, Paroc Group

För att ge bästa möjliga utbud av kunskap bjöd Paroc in gästföreläsare till Paroc®dagarna, bland andra Cecilia Uneram från Brandskyddsföreningen, som talade om vikten av att ha tydliga regler när det gäller brandsäkerhet och Agneta Persson från WSP Sverige som berättade om hållbara städer och hållbar energi.

– Brandskyddsföreningen är en ideell medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Min föreläsning under Paroc®dagarna handlade om hur vi driver frågan om att skärpa byggreglerna gällande brandspridning inne i väggar och i fasad, samt skydd mot utvändig brand. Vi vill också verka för utveckling av nya testmetoder för fasader samt bättre och mer information och utbildning till byggarbetare. Dessutom efterlyser vi riktlinjer för hur brännbar isolering ska förvaras, säger Cecilia Uneram, verksamhetsutvecklare och rådgivare på Brandskyddsföreningen.

– Riksdagen har ett mål om att väsentligt minska energianvändningen i Sverige. För att nå dessa mål krävs det väsentliga insatser och för att det ska bli en hållbar utveckling och konkurrenskraftiga städer krävs det att man gör rätt från början. Hur gör man för att minska energianvändningen i en stad, vilka delar ger störst effekt och hur når man de internationella målen att halvera energianvändningen till 2050? Detta var något av det jag pratade om under mitt seminarium, säger Agneta Persson, teknisk konsult på WSP Sverige.

Paroc Group är en av de ledande tillverkarna av mineralullsisolering och lösningar i Europa. PAROC® produkterna omfattar byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, sandwichelement och akustikprodukter. Vi har verksamhet i 13 europeiska länder och tillverkning i Finland, Sverige, Litauen och Polen. Paroc Group ägs av ett antal institutionella investerare med Paroc-anställda som minoritetsägare. Vår omsättning år 2011 var EUR 405 miljoner och antalet anställda 1 990.