Micropos Medical AB

Stort intresse på mässa ger tysk säljturné

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2012 11:51 CEST

Under juni månad deltog Micropos Medical AB (publ) på DEGRO-mässan i Wiesbaden i Tyskland där RayPilot® systemet för ökad precision vid strålbehandling av cancer rönte stor uppmärksamhet från sjukhus, läkare och professorer från flera välrenommerade universitetssjukhus.

Micropos tyska representant, Armin Roeckseisen från Additec GmbH, skickade efter mässan ut information till sina kunder vilket har resulterat i ett stort antal inbokade möten med en rad ledande tyska kliniker och sjukhus med fokus på strålbehandling.

Additecs Armin Roeckseisen säger:

- On the DEGRO congress and trade show the Micropos RayPilot system was on the display at the booth of Additec, the German distributor of Micropos. The DEGRO annual congress, held in Wiesbaden, is one of the biggest scientific events for the European Radiation Therapy Sector. More than 2 500 registered visitors participated. DEGRO is very active in supporting Prostate Cancer Therapies. 

The Micropos Tumor Tracking system caught high interest; the booth was always crowded. Many Chief doctors from the University clinics followed the presentation of hardware and software. The first German user of the RayPilot, Prof. Hildebrand from the University Clinic in Rostock discussed with his colleagues whenever he had the opportunity to come to the booth.

Evidently, the Micropos RayPilot can provide an important contribution to a safer and more precise prostate cancer treatment.

Fritt översatt:

- På DEGRO kongressen visades Micropos RayPilot systemet upp i den tyska distributören Additecs monter. DEGRO kongressen, som hölls i Wiesbaden, är en av de största vetenskapliga händelser för den europeiska radioterapi sektorn. Mer än 2 500 registrerade besökare deltog och DEGRO är mycket aktiv i att stödja terapier för prostatacancer.

Micropos system för att kontinuerligt följa tumörens position fångade stort intresse och montern var alltid fullsatt. Många chefsläkare från universitetsklinikerna deltog i presentationen av hårdvaran och mjukvaran. Den första tyska användaren av RayPilot, professor Hildebrand från universitetskliniken i Rostock, diskuterade med kollegor i branschen vid varje tillfälle han hade möjlighet att komma till montern.

Uppenbarligen kan Micropos RayPilot vara ett viktigt bidrag till en säkrare och mer exakt prostatacancerbehandling.

Demonstrationer har redan gjorts på tyska kliniker och under de närmaste månaderna kommer representanter från Micropos att tillsammans med bolagets tyska distributör, Additec, att genomföra att flertal presentationer på kliniker och sjukhus i syfte att demonstrera RayPilot och inleda försäljningssamtal av systemet.

- Det goda mottagandet vi fick på DEGRO-mässan i Wiesbaden översteg de förväntningar vi hade med råge, och att de tyska läkarna och klinikerna visat sådant intresse för att träffa oss för ytterligare demonstrationer av RayPilot® systemet även om det är semestertider även i Tyskland bådar gott för framtiden säger Tomas Gustafsson, VD för Micropos.

För ytterligare information kontakta: 

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-772 80 99

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® systemet är CE-certifierat och därmed godkänt för Europeisk användning.

Bolaget är listat på AktieTorget under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical eller följ pressreleaser om Bolaget på www.mynewsdesk.se sök efter Micropos och välj prenumerera.